Marielundskilden

Fra KoldingWiki
Marielundskilden, ca. 1925. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Marielundskilden 2009.

Lidt nord for Marielundssøen beliggende vest for Troldhedestien findes Marielundskilden. Det er en gammel helligkilde, hvis vand blev tillagt magiske egenskaber. Skt. Hans aften besøgtes kilden af syge. Svagelige mennesker har opsøgt kilden for at drikke af dens vand eller bade dårlige øjne i kildens vand. Hvis en ung mand eller kvinde Skt. Hans nat kunne komme til at drikke samtidig med den,som han(hun) var forelsket i, ville kærligheden blive gengældt og de ville blive gift. Stedet fungerede også som udflugtsmål, hvor man kogte kaffe ude i skoven ved kilden. Under Troldhedebanens anlæg omkring 1. verdenskrig var kilden i fare for at forsvinde. Lokalhistorikeren P. Eliassen gjorde opmærksom på, at det var en gammel helligkilde, og kilden blev reddet.

Tidligere var kilden omgivet af rækværk. I 1939 blev anlægget omlagt. Kilden tørrede ud efter at Østre Vandværk i 1937-38 blev udvidet med boringer i Dyrehavegårds Eng, Kolding Skov og Komarksbuskene. Kilden blev fredet januar 1968. (Kolding Stadsarkiv) (sfs)


Litteratur og kilder

  • August F. Schmidt: Helligkilder i Vejle Amt, Vejle Amts Årbøger, 1925.
  • Siegfred Svane: Danske helligdomskilder og lægdomskilder, 1984.
  • Birgitte Dedenroth-Schou m.fl.: Kolding Vandværk 1886-1986, 1986.
  • Kolding Stadsarkiv: A 605. Stadsingeniørens S-sager: 1939/40-34 (omlægning),1967/68-61 (fredning).