Månedens foto 2017

Fra KoldingWiki

JUNI

Teknisk skole på Vesterbrogade blev indviet den 20. september 1890, og billedet er taget omkring dette tidspunkt. Egentlig blev de første byggesten til Teknisk Skole lagt i 1854, hvor P. Hansen og Chresten Berg begyndte at undervise i dansk og regning for "den ustuderede ungdom". I 1888 blev skolen selvstændig og skulle have sin egen bygning, der som nævnt, stod færdig i 1890. Først i 1975-76 flyttede Teknisk Skole ud til C.F. Tietgensvej og Realskolen overtog bygningerne.(Fotograf: N.N.)


MAJ

De første efterretninger om et skolehus i Harte sogn daterer tilbage til 1669. I 1726 blev der opført en rytterskole, og i 1847 blev Harte Skole, der ses på billedet, opført. Denne bygning brændte i 1963, hvilket førte til dens nedrivning. Men allerede i 1956-57 var en udvidelse af skolen påbegyndt. Billedet er det ældste billede af Harte skole og er fra starten af 1900tallet. (Fotograf: N.N.)

APRIL

Overmarksgården blev bygget mellem 1915 og 1917 og skulle være en afløser for Koldings fattiggård, der lå i Skolegade. Overmarksgården havde forskellige funktioner; det var en forsørgelsesanstalt, havde en pleje - og sygeafdeling for gamle og en arbejdsanstalt for arbejdsføre mænd og kvinder. En af fordelen ved Overmarksgårdens beliggenhed var, at der var plads til en stor have, hvor de arbejdsføre kunne holdes beskæftiget. (Fotograf: N.N.)MARTS

FEBRUAR

Landsforeningen for Arbejdsløshedens Bekæmpelse var en privat forening, der blev oprettet i 1939 for at bekæmpe arbejdsløsheden. Tidspunktet for opstarten af forening sammenfaldt med vareknapheden under Anden Verdenskrig, og mange af de job, som foreningen fik skabt, forsøgte at afhjælpe varemanglen. Dette skete blandt andet gennem spildindsamling til genbrug, stødoptag til brænde, omsyning af tøj eller indsamling af planter. På billedet ses spildindsamling i Slotsgade omkring 1940. (Fotograf: Aage Nørgaard)


JANUAR

Børneasylet på Markdanersgade blev oprettet den 12. februar 1867 af Understøttelsesforeningen. I begyndelsen lå børneasylet i lokaler på Vestergade, men allerede samme år havde Understøttelsesforeningen købt byggegrunden på Markdanersgade, da tilstrømningen af børn var stor og krævede større lokaler. På billedet ses asylbestyrerinde Nielsine Eskildsen i begyndelsen af 1900tallet sammen med hendes medhjælpere i baggrunden og cirka 80 børn. (Fotograf: Ludvig Thomsen)