Månedens foto 2014

Fra KoldingWiki

DECEMBER

Juleudstlling hos Skøtts legetøjsforretning Agtrupvej 49 i 1956 (Foto: Kolding Folkeblad)


NOVEMBER

Luffoto ca. 1940 af Østerbrogade med omgivelser. Østerbrogade går venstre-højre i billedet. Længst til højre Kolding Havn. Østerbrogade krydser Sydbanens spor. Øverst et udsnit af den store sydbanegård. Nedenfor Østerbrogade Saftstationen med forbindelsesspor til Hejlsmindebanen. Længst til venstre krydset Tvedvej/Østerbrogade. Øverst Domhuset. Domhusparken er endnu ikke bygget.
OKTOBER

I 1968 truede Hong Kong influenzaen. Læge Frants Boesen vaccinerede personalet på flere af Koldings fabrikker, her hos herrekonfektionsfabrikken S. Winklers Efterfølger A/S i slutningen af november 1968 sammen med klinikassistent Sigrun Fiil. Der var konstateret enkelte tilfælde i Sverige. Man arbejdede på at finde en effektiv vaccine, og den vaccine, man anvendte i Kolding, var en såkaldt A-vaccine, der beskyttede mod gængse former for influenza. Avisen skrev 27.11.1968 at sygdommen var ubehagelig, men ganske ufarlig.(Foto: P. Thastum)
SEPTEMBER

I 1896 købte apoteker N.C. Müller ejendommen nord for apoteket på hjørnet af Akseltorv og Markdannersgade. Nedbrydningen startede 22. april 1899 og der blev opført en moderne bygning, der harmonerede med Løveapotekets bygning på hjørnet af Akseltorv og Jernbanegade (hvor Spejdersport nu har forretning). Den gamle bindingsgård gik under navnet Vaupels Gård. Müller lod indsætte 3 relieffer i den ny bygning til minde om ejendommens tidligere beboere. Han var apoteker i Kolding 1885-1906 og aktiv i byens næringsliv, hvor han bl.a. var formand for Turistforeningen. Han flyttede til København, hvor han blev hofapoteker, men bevarede tilknytningen til byen og egnen, da han opførte villaen "Næsset" på Fjordvej i Strandhuse.
AUGUST

Danske soldater på Kolding Banegård august 1914. Ved udbruddet af 1. verdenskrig forberedte Danmark sig på at blive involveret i krigen. Ved Kolding blev stationeret 2 infanterikompagnier og dragoner. Kompagnierne blev forøget med mandskab årgang 1913 til 225 mand, svarende til størrelsen under krigsmæssige forhold. En af opgaverne var at besætte banegården og jernbanebroen. der var forberedt til sprængning. Til højre på billedet anes gasværket.JULI

Banegårdspladsen ca. 1925. Vest for statsbanestationen, hvor de 2 lave huse ligger på billedet, blev 1930 opført nyt posthus, hvor der også blev telegrafstation. Posthuset flyttede fra Vestergade til Banegårdspladsen i efteråret 1930. Banegården var blev ombygget omkring 1920. Samtidig blev Banegårdspladsen renoveret. Bænken i forgrunden kan også dokumenteres med et skitseforslag fra 1920 i form af T108 i Kolding Stadsarkiv (Foto. V. Schæffer)

|


JUNI

Kolding Bad i Hospitalsgade blev indviet 15. august 1954 og omfattede da et friluftsbad og en varmbadeanstalt. I 1971 blev udbygget med en svømmehal med et 25 meter bassin og et mindre undervisningsbassin.(Foto fra Kolding Kommunes etagemeterundersøgelse 1976)
MAJ

Lokalrådsvalg i Viuf 6.3.1982. Lokalrådsvalget blev afholdt af lokale borgere. Der blev opstillet en campingvogn på kirkepladen ved Viuf Kirke. Valgets berettigelse var noget omstridt. Ca. 30 procent af de stemmeberettigede mødte op. (Foto: Aage Kyed)

APRIL

Rådhuset og Akseltorv 1864. Soldatene på billedet er østrigske soldater. Medens preusserne belejrede og stormede Dybbøl-skanserne forfulgte østrigerne de danske styrker op gennem Jylland og indtog Fredericia. I forgrunden en gaslampe opstillet da byen havde fået gasværk i 1861.
MARTS

Graus Pakhus (Låsbygade 108) fotograferet september 1985. Pakhuset anføres i en brandtaksation fra 1855. Det brændte 1898 og blev genopført. I forbindelse med byfornyelsen af kvarteret i 1980-erne blev det indrettet til lejligheder.


FEBRUAR

Kolding set fra nordvest ca. 1877. I forgrunden Hospitalsgade og Låsbygade. Det ny rådhus skimtes bagved kirken.JANUAR

Udsigt fra nord ca. 1910. I forgrunden Egtvedbanens spor. Husene i midten af billedet ligger på nuværende Koldingbjerg. Nederst ved Slotssøen anes taget af konsul Effs villa i Søgade.