Litteratur om Kolding

Fra KoldingWiki

For mange virksomheder, institutioner og sogne i Kolding findes der særskilte bøger i form af sognehistorier eller jubilæumsskrifter. Fire værker kan navnlig anføres som generelle kilder til Koldings historie:

Koldings historie

Præsten Jens Jørgen Fyhns ”Efterretninger om Kjøbstaden Kolding” fra 1848 er en ældre topografisk beskrivelse med vægt på Koldinghus, kirkens og latinskolens historie. Der findes hertil et tillæg 1848-1860, hvori begivenhederne under Treårskrigen indtager en fremtrædende plads.

Redaktør P. Eliassens ”Kolding fra Middelalder til Nutid” fra 1908 er hovedværket om Kolding før 1900. Den første halvdel af værket behandler Koldinghus’ historie. For tiden fra 1850 kan Eliassen trække på sine samtidiges erindringer. Værket blev genudgivet som ”Koldinghus” i 1974 og ”Det gamle og nyere Kolding” i 1975.

For tiden omkring år 1900 kan man læse beskrivelser i “Otto Wang: Kolding anno 1900. Husker De?” fra 1941.

I trebindsværket ”Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970” fra 1978-1982 behandles byens udvikling - dens udbredelse, erhvervslivet, sporten, pressen, fagforeningerne mv. – af forskellige forfattere med indsigt i hver deres emne.

Koldingbogen er udkommet hvert år siden 1970 (bortset fra 1973) og indeholder hvert år forskellige artikler og erindringer om Kolding og Koldingegnen.

Som generelle hjælpemidler til litteratursøgning findes en amtsbibliografi for Vejle Amt udgivet 1986 med litteratur udkommet før 1975.

Af anden litteratur kan nævnes:

I 2018 udkom bogen "Iværksætterne", skrevet af Helle Juhl, udgivet af Kolding Stadsarkiv i forbindelse med Koldings 750års jubilæum, bogen omhandler Koldings moderne historie, fra omkring grundloven og om til omkring 2000. Bogen tager udgangspunkt i 8 historiske personligheder, der alle har haft betydning for byens udvikling, deriblandt Chresten Berg, Knud Hansen, Aksel Olsen, Ida Jørgensen, m.fl.

Besættelsestiden

Af hovedværker kan nævnes

  • K. Baagøe og E. Ebstrup: Kolding under besættelsen, Konrad Jørgensens Forlag, 1946.
  • Jesper Hansen og Niels Jørgen Østergaard: Besættelse og befrielse, Kolding Stadsarkiv, 1995.
  • Tove Jørgensen og Birgitte Dedenroth-Schou: Besat & Befriet. Erindringer fra besættelsestiden i Kolding, Kolding Stadsarkiv, 1995.

Om den kommunistiske modstandsbevægelse kan nævnes

  • Kolding kæmper, af Erik voss, 1985, Bogcafeens forlag