Lis Ravn Ebbesen

Fra KoldingWiki
Lis Ravn Ebbesen. Kolding Stadsarkiv, Fotograf L. Fransson, 2002

Lis Ravn Ebbesen (født 28. juni 1953 i Sønderborg) var medlem af Kolding Byråd 1985-2017 for Socialistisk Folkeparti (SF). Herudover er hun folkeskolelærer og medlem af SF Koldings bestyrelse.

Hun sad i socialudvalget hele perioden i byrådet, og i en lang række andre udvalg blandt andet kulturudvalget, og hun var desuden formand for begge udvalg. Hun blev i 2007 valgt til viceborgmester og formand for både socialudvalget og beskæftigelsesudvalget.

Lis Ravn Ebbesen startede i politik med at blive involveret i sit ældste barns vuggestue. Dengang var samtlige institutioners forældrebestyrelser sammensluttet i et forældrenævn, som hun blev formand for. Ved at være i forældrenævnet lærte hun meget om, hvordan hun skal fremlægge sager og hun fik et indtryk af, hvordan det politiske system fungerer. Desuden fandt hun ud af, at for at kunne få gennemført sine ideer var det nødvendigt at deltage i lokalpolitik. Året efter hun meldte sig ind i SF, blev hun opstillet til byrådet og valgt til at sidde i byrådet i 1985. Sammen med Villy Søvndal repræsenterede hun partiet i socialudvalget, idet det sociale engagement var en vigtig grund til, at hun havde meldt sig ind i SF og til, at hun stillede op til byrådet. Hun ønskede fra starten at komme i socialudvalget, men vidste ikke, hvilke andre udvalg hun skulle være med i. Men det endte med, at hun også blev medlem af kulturudvalget, som hun blev formand for i 1989. Gennem årene siden hun begyndte i byrådet, har hun været med i flere forskellige udvalg, men det har altid været socialudvalget, som hun har brændt mest for.

I løbet af 1990´erne – og især efter Villy Søvndal i 1994 forlod byrådet til fordel for Folketinget – fik Lis Ravn Ebbesen større politisk indflydelse. Kulturudvalgsformandsposten afgav hun i 1994 til Margit Vestbjerg, da Lis Ravn Ebbesen overtog formandsposten i socialudvalget fra Villy Søvndal. Hendes stigende indflydelse hængte også nøje sammen med, at SF som støtteparti for Socialdemokratiet har fået tildelt forholdsvis mange formandsposter i udvalgene.

På det kulturelle område har Lis Ravn Ebbesen også spillet en vigtig rolle. Hun var afgørende for at spillestedet Godset blev etableret i 1997. Ud over indsatsen for, at der blev skabt et spillested for de unge, så har hun været med til at skabe miljøvenlige børnehaver, hvor der er lagt vægt på musik og idræt. Gode dagsinstitutioner har været en gennemgående mærkesag i løbet af hendes politiske karriere.

Det var først i løbet af de årene som viceborgmester og formand for to byrådsudvalg, at Lis Ravn Ebbesen kunne leve af det politiske arbejde. Tidligere har hun arbejdet som lærer ved siden af sit engagement i byrådet. Man kan måske undre sig over, at hun ikke er gået videre til Folketinget for at forsætte sin politiske karriere der. Men hun er blevet i lokalpolitik, fordi hun gerne ville være tæt på borgerne og mærke, hvad der skete lokalt. Hun opnåede dog opnået landspolitisk indflydelse, da hun aktivt engageret i Kommunernes Landsforening, KL. Lis Ravn Ebbesen var medlem af KL´s social- og sundhedsudvalg, og hun var siden begyndelsen af 1990´erne medlem af SF´s kommunalpolitiske landsudvalg. Her blev hun senere formand for udvalget, som var bestemmende for SF´s kommunal- og regionalpolitikere.

Litteratur og kilder