Kongehuset

Fra KoldingWiki
Bygningen "Kongehuset", der i dag ligger på Brinken 9, som det så ud i 1936. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.


Kongehusvej har navn efter Kongehuset, der i dag ligger på Brinken 9. Kongevejene er et koncept, som Frederik II indfører, da han er træt af rigets dårlige veje. Det er hovedsageligt et sjællandsk fænomen, men der blev også lavet en kongevej fra Jelling over Koldinghus til Haderslevhus. Kongevejene var forbeholdt kongen, og det var strafbart at færdes på dem for menigmand. Dette forbud blev håndhævet af lensmandens folk – blandt andet ved at færdes på dem men også ved at ansætte faste opsynsmænd. En sådan opsynsmand skulle forhindre hærværk på milepælene, istandsætte vejen, og han skulle have et hus, der lå, hvor han bedst kunne holde opsyn.


Det hus, der ligger der i dag, er bygget i 1888, og er formentlig det fjerde hus på grunden. Det første kommer til samtidig med kongevejen i 1587, det ødelægges i Karl Gustav krigen mellem 1657 og 1660 af svenskerne, men det byggedes op igen. I forbindelse med enevældens indførelse i 1660 stoppede kongevejene med at have betydning. Det var et øvrigt kongehus, der lå ved Vonsild Mosekær, men det blev nedlagt i 1700tallet. Kongehuset, der i dag ligger på Brinken 9, bestod som et enlænget husmandssted. Det fremgår af folketællingen fra 1803. I 1860erne flyttes placeringen af huset, som på et tidspunkt også bliver trelænget.


Fra 1961 til 1984 blev der udlejet værelser her i huset. For at tilpasse huset til dette laves der blandt andet fire ekstra WCer i huset. På et tidspunkt i perioden var der 17 lejere, og Kongehuset var på dette tidspunkt lidt af en ungdomshybel.