Kommunevalg i Christiansfeld

Fra KoldingWiki

Kommunevalget 3. marts 1970

Socialdemokratiet: 1.570 stemmer (6 mandater)

Venstre: 704 stemmer (3 mandater)

Borgerlig Fællesliste Liste G2: 644 stemmer (3 mandater)

Borgerlig Fællesliste Liste G1: 469 stemmer (2 mandater)

Det Konservative Folkeparti: 446 stemmer (1 mandat)

Borgerlig Fællesliste Liste G3: 264 stemmer (1 mandat)

Det Radikale Venstre: 186 stemmer (1 mandat)

Liste H: 173 stemmer (0 mandater)

Liste L: 68 stemmer (0 mandater)

Liste M: 68 stemmer (0 mandater)

Liste T: 54 stemmer (0 mandater)


Borgmester:

- Gårdejer N. E. Hansen (Borgerlig Fællesliste)


Valgforbund:

- Venstre + Det Konservative Folkeparti + Borgerlig Fællesliste Liste G1 + G2 + G3

- Det Radikale Venstre + Liste H


Kommunevalget 5. marts 1974

Socialdemokratiet: 1.252 stemmer (6 mandater)

Venstre: 699 stemmer (3 mandater)

Det Konservative Folkeparti: 384 stemmer (2 mandater)

Fremskridtspartiet: 364 stemmer (1 mandat)

Liste L: 338 stemmer (1 mandat)

Borgerlig Fællesliste Liste G2: 296 stemmer (1 mandat)

Borgerlig Fællesliste Liste G1: 232 stemmer (1 mandat)

Borgerlig Fællesliste Liste G4: 218 stemmer (1 mandat)

Det Radikale Venstre: 195 stemmer (0 mandater)

Borgerlig Fællesliste Liste G3: 184 stemmer (1 mandat)

Centrums-Demokraterne: 112 stemmer (0 mandater)

SF: 72 stemmer (0 mandater)


Borgmester:

- Tømmerhandler Bent Skriver (Borgerlig Fællesliste)


Valgforbund:

- Venstre + Det Konservative Folkeparti + Borgerlig Fællesliste Liste G1 - G4


Kommunevalget 7. marts 1978

Socialdemokratiet: 1.496 stemmer (6 mandater)

Borgerlig Fællesliste: 1.297 stemmer (6 mandater)

Venstre: 726 stemmer (3 mandater)

Fremskridtspartiet: 496 stemmer (1 mandat)

Det Konservative Folkeparti: 413 stemmer (1 mandat)

Centrums-Demokraterne: 150 stemmer (0 mandater)

Det Radikale Venstre: 120 stemmer (0 mandater)

SF: 99 stemmer (0 mandater)

Danmarks Kommunistiske Parti: 68 stemmer (0 mandater)


Borgmester:

- Tømmerhandler Bent Skriver (Borgerlig Fællesliste)


Valgforbund:

- Venstre + Det Konservative Folkeparti + Borgerlig Fællesliste + Det Radikale Venstre

- SF + Danmarks Kommunistiske Parti


Kommunevalget 17. november 1981

Socialdemokratiet: 1.390 stemmer (5 mandater)

Venstre: 760 stemmer (3 mandater)

Fremskridtspartiet: 599 stemmer (2 mandater)

Det Konservative Folkeparti: 403 stemmer (1 mandat)

Borgerlig Fællesliste Liste G3: 363 stemmer (2 mandater)

Borgerlig Fællesliste Liste G2: 328 stemmer (1 mandat)

SF: 233 stemmer (1 mandat)

Borgerlig Fællesliste Liste G1: 211 stemmer (1 mandat)

Borgerlig Fællesliste Liste G4: 179 stemmer (0 mandater)

Borgerlig Fællesliste Liste G5: 179 stemmer (1 Mandat)

Borgerlig Fællesliste Liste G6: 143 stemmer (0 mandater)

Kristeligt Folkeparti: 138 stemmer (0 mandater)

Centrum-Demokraterne: 90 stemmer (0 mandater)

Danmarks Kommunistiske Parti: 63 stemmer (0 mandater)


Borgmester:

- Tømmerhandler Bent Skriver (Borgerlig Fællesliste)


Valgforbund:

- Venstre + Det Konservative Folkeparti

- Kristeligt Folkeparti + Centrum-Demokraterne

- SF + Danmarks Kommunistiske Parti


Kommunevalget 19. november 1985

Socialdemokratiet: 1.449 stemmer (5 mandater)

Borgerlig Fællesliste: 1.258 stemmer (5 mandater)

Venstre: 770 stemmer (3 mandater)

Det Konservative Folkeparti: 603 stemmer (2 mandater)

SF: 344 stemmer (1 mandat)

Fremskridtspartiet: 306 (1 mandat)

Kristeligt Folkeparti: 125 stemmer (0 mandater)

Vesteregnens Borgerliste: 101 stemmer (0 mandater)


Borgmester:

- Tømmerhandler Bent Skriver (Borgerlig Fællesliste)


Valgforbund:

- Venstre + Det Konservative Folkeparti + Kristeligt Folkeparti + Borgerlig Fællesliste

- Socialdemokratiet + SF + Vesteregnens Borgerliste


Kommunevalget 21. november 1989

Socialdemokratiet: 1.418 stemmer (5 mandater)

Venstre: 734 stemmer (3 mandater)

Det Konservative Folkeparti: 674 stemmer (2 mandater)

SF: 382 stemmer (1 mandat)

Borgerlig Fællesliste Liste L1: 311 stemmer (1 mandat)

Borgerlig Fællesliste Liste L4: 196 stemmer (1 mandat)

Borgerlig Fællesliste Liste L3: 195 stemmer (1 mandat)

Borgerlig Fællesliste Liste L2: 186 stemmer (1 mandat)

Kristeligt Folkeparti: 109 stemmer (0 mandater)

Centrum-Demokraterne: 100 stemmer (0 mandater)

Fremskridtspartiet: 94 stemmer (0 mandater)

Borgerlig Fællesliste Liste L: 15 stemmer (0 mandater)


Borgmester:

- Direktør Holger Hansen (Det Konservative Folkeparti)


Valgforbund:

- Venstre + Det Konservative Folkeparti + Borgerlig Fællesliste + Kristeligt Folkeparti + Centrum-Demokraterne + Fremskridtspartiet

- Socialdemokratiet + SF


Kommunevalget 16. november 1993

Venstre: 1.916 stemmer (7 mandater)

Socialdemokratiet: 1.417 stemmer (6 mandater)

Det Konservative Folkeparti: 508 stemmer (2 mandater)

SF: 457 stemmer (1 mandat)

Fremskridtspartiet: 453 stemmer (1 mandat)

Lokal Midterliste: 116 stemmer (0 mandater)

Børne- og Forældrelisten: 61 stemmer (0 mandater)


Borgmester:

- Gårdejer Jørgen From (Venstre)


Valgforbund:

- Venstre + Det Konservative Folkeparti + Fremskridtspartiet

- Socialdemokratiet + SF + Børne- og Forældrelisten


Kommunevalget 18. november 1997

Venstre: 1.942 stemmer (7 mandater)

Socialdemokratiet: 1.496 stemmer (5 mandater)

Det Konservative Folkeparti: 607 stemmer (2 mandater)

SF: 512 stemmer (2 mandater)

Fremskridtspartiet: 311 stemmer (1 mandat)

Christiansfeld Listen: 158 stemmer (0 mandater)


Borgmester:

- Gårdejer Jørgen From (Venstre)


Valgforbund:

- Venstre + Det Konservative Folkeparti + Fremskridtspartiet

- Socialdemokratiet + SF


Kommunevalget 20. november 2001

Venstre: 2.365 stemmer (7 mandater)

Socialdemokratiet: 1.306 stemmer (3 mandater)

SF: 657 stemmer (2 mandater)

Det Konservative Folkeparti: 649 stemmer (2 mandater)

Dansk Folkeparti: 622 stemmer (2 mandater)

Det Radikale Venstre: 278 stemmer (1 mandat)

Kristeligt Folkeparti Liste Q1: 94 stemmer (0 mandater)

Ungdomslisten i Kristeligt Folkeparti: 39 stemmer (0 mandater)

Kristeligt Folkeparti: 36 stemmer (0 mandater)

Centrum-Demokraterne: 28 stemmer (0 mandater)


Borgmester:

- Gårdejer Jørgen From (Venstre)


Valgforbund:

- Venstre + Det Konservative Folkeparti + Dansk Folkeparti

- Socialdemokratiet + SF

- Det Radikale Venstre + Kristeligt Folkeparti + Kristeligt Folkeparti Liste Q1 + Ungdomslisten i Kristeligt Folkeparti + Centrum-Demokraterne