Komarkstien

Fra KoldingWiki

Komarkstien er navngivet januar 1922, og er en sti til Komarksbuskene fra Dyrehaven.


Litteratur og kilder


  • Lokale vejvisere 1877 - 1993.