Koldingbogen

Fra KoldingWiki

Koldings lokalhistoriske årbog er blevet udgivet siden 1970, bortset fra i 1973. Det var forlægger Axel Andersen, der i 1970 tog initiativ til udgivelsen og var redaktør i 1971 og 1972. I 1974 var journalist Knud Schmidt redaktør med Kolding Kommunes Kulturudvalg som udgiver. 1975-1979 var arkivleder Inge Ladegaard redaktør. Fra 1980-2012 var cand.mag. Birgitte Dedenroth-Schou redaktør. Hun var 1982-1987 leder af Lokalhistorisk Arkiv og 1987-2012 stadsarkivar ved Kolding Stadsarkiv.


Litteratur og kilder

  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 40.71.