Kolding fra 1950'erne - 1990'erne

Fra KoldingWiki

De 5 artikler blev bragt i JydskeVestkysten Kolding fra januar til maj 2009 og er skrevet af stadsarkivar Birgitte Dedenroth-Schou. Artiklerne beskriver de vigtigste begivenheder i tiårene fra 1950 til 1990erne.


1950erne var årtiet, hvor efterkrigstidens økonomiske stagnation og husvildebarakker blev afløst af tro på en lysere fremtid, hvor egen bolig – allerhelst hus med have - bil, fjernsyn, teltferie eller udenlandsrejse ikke længere var udenfor rækkevidde. Læs mere: Kolding i 1950erne


I 1960erne ændrede det danske samfund radikalt. Fra slutningen af 1950erne var Kolding ligesom det øvrige Danmark i stadig økonomisk vækst. Størstedelen af befolkningen oplevede en hidtil ukendt velstand, og der skabtes en helt ny bevidsthed om samfundets og den enkeltes muligheder. Offentlig service på centrale områder af den enkeltes liv blev en mulighed og efterhånden en forventning, ingen tidligere havde kunnet forestille sig. Læs mere: Kolding i 1960erne


I 1970erne udbyggedes den velfærdsmodel, at alle uanset indtægt skulle have adgang til de skattefinansierede velfærdsydelser. Bistandsloven, blev vedtaget af Folketinget i 1975 og trådte i kraft i 1976. Oliekrisen og den økonomiske krise fra 1974 medførte lavvækst og stor arbejdsløshed især blandt de unge. I 1978 oprettedes et særligt Beskæftigelsessekretariat, og man igangsatte aktivering og hjælp til uddannelse af de unge for at modvirke, at de blev sociale tabere. Læs mere: Kolding i 1970erne


1980erne indledtes med faldende konjunkturer, virksomhedsindskrænkninger, flere på kontanthjælp og mange langtidsledige. Lavkonjunkturen pressede også Socialforvaltningen, da flere havde behov for sociale ydelser. ”Socialsagen” bragte i 1987-88 både politikere og embedsmænd i vidneskranken på Domhuset. Schlüterregeringen gennemførte fra 1982 betydelige stramninger især pga. den store udlandsgæld, og det ramte bl.a. på bloktilskuddene til kommunerne. Læs mere: Kolding i 1980erne


I 1990 erne var der fest og farver over Kolding. Opgravningerne i midtbyen til fjernvarme var slut, trafikplanen med ringgadesystemet var ved at være på plads, og de store satsninger på kulturområdet, erhvervsområdet og byfornyelsesområdet i 1980erne gjorde Kolding til en by, der blev lagt mærke til ikke bare i det øvrige Danmark, men også i udlandet. Læs mere: Kolding i 1990erne