Kolding Strømpefabrik

Fra KoldingWiki
Kolding strømpefabrik

Kolding strømpefabrik blev grundlagt på Hollændervej 12-14 i 1916. Den var et samarbejde mellem tre mænd: August Andersen, Anton Christensen og Christen Steffensen. August Andersen og Anton Christensen var direktører for fabrikken, mens Christen Steffensen, som ejede Brændkjærgård, var rentier.

Tekstilindustrien i Kolding gennemgik i den første halvdel af 1900-tallet en stor vækst i antallet af både fabrikker og ansatte. Perioden, hvor den største vækst fandt sted, var fra 1935 og frem til 1950 grundet importrestriktionerne fra 1932, hvilket dermed medførte mindre konkurrence. Denne fremgang kunne også ses hos Kolding strømpefabrik, som gik fra at have mere end 100 ansatte i 1920 til at toppe med 200 ansatte i 1938, og fabrikken var dermed blevet en af de største tekstilfabrikker i Kolding.

Man valgte at udvide fabrikken flere gange i perioden 1916-1940, så fabrikken til slut strakte sig over adresserne Hollændervej 12-20, og i 1938 valgte August Andersen at starte egen fabrik: August Andersen Strømpefabrik. Fabrikken havde placering på Haderslevvej 100, men i dag ligger ALDI på adressen Haderslev 98-100. I 1938 solgte man også Kolding strømpefabriks aktiekapitaler til William Lindstorff, som dermed fungerede som eneste direktør for fabrikken. Samme år startede Jyllands Strømpefabrik og de havde til huse i nogle af Kolding strømpefabriks bygninger, nemlig nummer 18-20. Dette betød dog ikke at Kolding strømpefabrik lukkede helt ned, de vedblev med at have fabrik på Hollændervej 12-16. Kolding strømpefabrik eksisterede fra 1916 til 1982, og lukkede og slukkede da produktionen skønnes ikke at have været rentabel.

Kolding har i dag ikke meget tekstil- og beklædningsindustri tilbage, men selve branchen har dog stadig en stor tilstedeværelse i byen. Fokus er blevet flyttet fra produktion af tekstil og beklædning til design og salg af tekstiler, hvorfor Kolding stadig kan betragtes som lidt af en tekstilby, selvom den industrielle del er forsvundet.


Litteratur og kilder

Henriette Bornemann Baudtler. Tekstilindustrien i Kolding. Koldingbogen 2016

Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling (67.7 Tekstilfabrikantforeningen) Udklip om Kolding strømpefabrik 1937-44