Kolding Omegns Foderstof- og Gødningsforening

Fra KoldingWiki

Kolding Omegns Foderstofforening (KOF) blev oprettet i 1883 og havde i starten omkring 220 medlemmer. Foreningens formål var at skaffe korn og foder til landbruget og den animalske produktion. Ved at centralisere dette kunne prisen sænkes og herved blev byens gamle købmandsgårde langsomt udkonkurreret.

Langt de fleste medlemmer var fra Koldingegnen. Købmand L. P. Christensen stod i spidsen for bestyrelsen og medlemmerne brugte hans pakhus til oplagring.

I 1909 blev KOF medlem af Jydsk Andels-Foderstofforretning (JAF). Samme år dannedes Kolding Omegns Gødningsforening, under Dansk Andels-Gødningsforretning.

KOF opløses i 1915, men en ny forening af samme navn dannes kort herefter. Det nye KOF købte straks en lagerbygning på Trindholmen på havnen, nu Caspar Müllers Gade. I 1937 flyttede kontoret fra Slotsgade til Trindholmen samtidig med, at pakhuset blev udvidet. Dele af pakhuset blev besat af tyskerne under besættelsen. Efterdønningerne fra besættelsen betød, at der gik fem år, før omsætningen var på højde med slutningen af 1930erne. I 1951 opførtes et nyt pakhus, og i 1962 byggedes en silo.

Kolding Omegns Foderstofforening og Kolding Omegns Gødningsforening fusionerede i 1968 med forretningsfører Aksel Hjaltelin i spidsen. Sammenslutningen fik navnet Kolding Omegns Foderstof- og Gødningsforening, i daglig tale KOF & G.

KOF & G købte i 1976 det gamle firma Sydjysk Korn og Foderstofkompagni og man har senest købt Sydvestjysk Andel. Aksel Hjaltelin fratrådte i 2005.


Litteratur og kilder

  • Gunnar A. Engberg: Erhvervslivet i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 2, 1979.
  • Bent Petersen: Kolding Herreds Landbrugsforening 1869-1994, 1994.
  • Sigurd Mørk (m.fl.): Kolding Omegns Foderstof- & Gødningsforening, 1883-1983.