Kolding Højskole

Fra KoldingWiki

Kolding Højskole blev grundlagt 1972 i forlængelse af en konflikt på Askov Højskole. Udbryderne ønskede en mere samfundskritisk højskole og ville "gøre op med den patriarkalske forstander, den autoritære lærer, det fagopdelte skema, den abstrakte teoretisering og det manglende forhold til teoretisk og praktisk arbejde i dagligdagen". Lokalt var skolen kendt som en "rød højskole", der med årene blev mere grøn.

Skolen blev opført på Skovvangen ved nuværende Bertram Knudsens Vej i uddannelsesområdet med Kolding Gymnasium, Teknisk Skole og Nørremarksbiblioteket. Byggeriet foregik som selvbyggeri på en række byggelejre. Arkitekter var A5 Tegnestuen, Robert Grünberger, Flemming Nøhr, Niels Sigsgaard og Henrik Vogel i samarbejde med Karsten Bonnis. Byggeriets 1. del med 7 kursisthuse, 3 lærerboliger, et stort kombineret kontor-, køkken- spisehus, 2 værksteder og 1 udhus blev officielt indviet 21. juni 1975. Den sidste etape blev først udført i 1985.

Kolding Højskole udgav tidsskriftet "Tryk" og en række bøger om bl.a. energipolitik, ulandsforhold og "grøn mad". Man søgte at knytte sig til tidens "bevægelser" bl.a. for vedvarende energi ved opførelse af vindmøller. Ulandsorganisationerne Ibis og Mellemfolkeligt Samvirke anvendte højskolen til forberedelse af ulandsfrivillige.

Kolding Højskole lukkede i 1997 efter aflysning af det lange efterårskursus efter flere år med dårlig økonomi og svigtende elevtilgang. 12. marts 1998 blev skolen erklæret konkurs i skifteretten. I august 1998 blev skolens bygninger købt af private og der blev etableret et boligkvarter, delvis i de gamle bygninger.


Litteratur og kilder

  • Arkitekten 1972, nr. 13. Eksperimenter!
  • Kolding Højskoles 25 års jubilæum, 1997. 15 år i bevægelse, Tryk 1987, nr. 2/3, Tryk 1982, nr. 1/2 (10 års jubilæum).
  • Kolding Folkeblad 25.8.1998.
  • Uffe Geertsen på www.hojskolehistorie.dk/folkehoejskolens-historie/kolding-hoejskole.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 37.414.