Kolding Eksportmarked

Fra KoldingWiki
Version fra 23. jan 2023, 15:34 af Jkrause (diskussion | bidrag) Jkrause (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)

Kreatureksporten fra Kolding begyndte i 1880'erne på initiativ af hotelkarlen og kreaturekspeditøren Jens Holm. Da England havde lukket for al eksport af levende kvæg fra Danmark, så Jens Holm mulighederne i at samle kreaturhandelen i Kolding med henblik på eksport sydpå. Jens Holm traf aftale om håndtering af de levende kreaturer i Kolding både med eksportører og importører.

I Kolding kunne kreaturerne fra hele Jylland komme med jernbane, blive handlet og derefter afskibes til Tyskland fra Kolding Havn, der lå tæt op ad jernbanestationen. I starten blev kreaturerne dog udelukkende eksporteret med jernbane til Tyskland, men dette stoppede i 1898 pga. faren for mund- og klovsyge. Siden foregik tranporten pr. skib til karantænestalde i de nordtyske havne.

I starten foregik det ugentlige kreaturmarked under åben himmel, men i 1913 opførte Kolding Kommune de første markedsstalde på Nordhavnen med arkitekt A. Th. Hagerup som arkitekt. I 1918 købte Kolding Kommune Jens Holms egne stalde og hele hans virksomhed. Derefter samledes kreaturhandelen i en kommunal institutionen ”Kolding Eksportmarked”, ledet af et kommunalt udvalg og en bestyrer, senere direktør.

Eksporten af levende kreaturer fra Kolding var i nogle af besættelsesårene ca. 100.000 stk. pr. år og i begyndelsen af 1960'erne over 150.000 stk. pr. år, men derefter faldt eksporten drastisk, og efter Danmarks indtræden i EU eksporterede man i stedet kreaturer og fersk kød med lastbil. I 1983 overdrog Kolding Havn driften af Kolding Eksportmarked til et anpartsselskab, hvor først Henning Klinge, senere Christian Hesseldal blev formand.

I 1992 blev Kolding Havn sammen med Billund Lufthavn godkendt som EU-grænsekontrolsted for import af levende kreaturer fra tredjelande og i 1993 som transit- og omladestation af kreaturer og grise til eksport inden for EU og eksport til tredjelande.

Omkring år 2000 flyttede Kolding Eksportmarked, nu benævnt Kolding Export Center, til Profilvej 30 i Eltang.

Litteratur og kilder

  • Kolding Havn 1843-1993 udgivet af Havneudvalget i Kolding, red. Birgitte Dedenroth-Schou, 1993.
  • Christian Hesseldal: Kolding Eksportmarked og Kolding Exportslagteri A/S, Koldingbogen 1998.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 63.62.
  • Kolding Folkeblad - 1-4-1943.