Karen Margrethe Carstens

Fra KoldingWiki

Karen Carstens

Karen Margrethe Carstens B81708.jpg
Karen Margrethe Carstens sad i Kolding Byråd for Socialdemokratiet fra 1943-1946. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Født: 1901

Død: 1975

Ægtefælle: -

Erhverv: Lærer, forfatter, politiker

Karen Margrethe Carstens (1901-1975), cand. mag. i historie og kristendomskundskab fra Københavns Universitet og gymnasielærer, sad i Kolding Byråd for Socialdemokratiet i perioden 1943-1946. Hun blev født i Hillerød, hvor hendes far, Uffe Carstens, var lektor ved Frederiksborg Statsskole. Det var herfra, Karen Margrethe Carstens blev student. Efter universitetseksamen arbejdede hun i nogle år som timelærer på Marie Kruses Skole i København, inden hun i 1928 blev ansat på Hjørring Gymnasium. Her var hun indtil 1932, hvor hun kom til Kolding Gymnasium. Her blev Karen Margrethe Carstens de næste 38 år, indtil hun som 69-årig gik på pension.

Udover at være underviser var Karen Margrethe Carstens også forfatter til en række historiske værker. I 1940 udgav hun jubilæumsbogen “Halvtreds år af Gymnasieskolernes Lærerforenings Historie”, i årene 1948-1955 udgav hun “Håndbog i Verdenshistorie” i fire bind, der bl.a. blev brugt som undervisningsbog på gymnasierne. Herudover skrev hun en bog om Skt. Nicolai Kirke, og efter hun var gået på pension var hun medforfatter på bogen “Kolding Studenter 1935–1959 – og deres Lærere”. Ved sin død i 1975 var hun i gang med at foretage research til en bog om de sydjyske hekseprocesser i 1620erne.

Karen Margrethe Carstens sad i sine 3 år i Kolding Byråd i en lang række udvalg. Hun var formand for Udvalget for Anerkendte Sygekasser, menigt medlem af Socialudvalget, Børneværnsudvalget, Legatudvalget, Udvalget for Folkekøkkener og Sundhedskommissionen. Karen Margrethe Carstens var desuden kirkepolitisk aktiv, idet hun var medlem af menighedsrådet for Skt. Nicolai Kirke. Derudover medlem af bestyrelsen for Foreningen Norden.

Litteratur og kilder

  • Kvindelige lokalpolitikere i Kolding 1909-2005, skrevet af historiestuderende ved Syddansk Universitet, Kolding. Redigeret af Mogens R. Nissen. Udgivet som webpublikation af Kolding Stadsarkiv, 2009 på http://www.koldingstadsarkiv.dk.