K. Ewald

Fra KoldingWiki

K. Ewald, dommerfuldmægtig, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti 1926-1929.