Jernbaner

Fra KoldingWiki

I 1866 fik Kolding jernbaneforbindelse og en station på Danmarks nye statsbanenet. I Kolding påbegyndtes anlægsarbejdet 1863. Med jernbanen fik byen hurtig forbindelse til Flensborg og København. Fra 1868 var der også forbindelse til Århus, 1869 til Ålborg og 1874 via Lunderskov til Esbjerg.

Linjen Flensborg-Vojens åbnede i 1864. Krigen stoppede anlægsarbejdet, som fortsatte i 1865, hvor banen førtes op til den nye statsgrænse. Farris var grænsestation på tysk side. På dansk side var Vamdrup grænsestation og fællesstation for internationale tog.

Kolding var udgangspunkt for 3 privatbanelinjer: 1) Egtvedbanen, 1898-1930. 2) Kolding Sydbaner med en linje til Vamdrup via Taps og Ødis og en linje til Hejlsminde, 1911-1948. 3) Troldhedebanen via Gesten til Vejen og via Grindsted til Troldhede i Vestjylland, 1917-68. (Kolding Stadsarkiv)


Litteratur og kilder

  • Wilcke & Thomassen: Kolding-Egtved Jernbane. 2. udg., 1982.
  • Svend Erik Brodersen: Kolding Sydbaner. 2009.
  • Helge Kjerside m.fl: Troldhedebanen. 2002.