Jens Poulsen

Fra KoldingWiki

Jens Poulsen (født 05.02.1862 på Toftegaard, Harte Sogn - død 17.01.1953 på Toftegaard) Gårdejer. Uddannet ved landbruget og overtog fødegården i 1884, hvor han boede til sin død. Gården blev overdraget en søn i 1931.

Medlem af Harte-Bramdrup Sogneråd 1893-1901 og 1909-20, formand 1897-1901 og 1909-29. Formand 1898-1908 for Harte Gymnastik og Idrætsforening. Medlem af Vejle Amtsråd 1928-35. Formand for Bramdrupdam Mejeri 1908-14. Medlem af Harte menighedsråd 1909-35. Medlem af Skyldrådet for Vejle Amt 1909-35 som formand for Kolding herreds vurderingskreds og skyldrådsformand 1923-35. Medlem af provstiudvalget for Brusk og Kolding Herreder 1923-50. Medlem af bankrådet for Kolding Folkebank 1920 og formand for bankrådet 1932-51. Tiendekommissær 1903-09. Landvæsenskommissær 1933-41.

Kilder

  • Billede, Kolding Stadsarkiv, åbner på arkiv.dk