Jens Gram

Fra KoldingWiki

Jens Gram (født 1739 - død ?)var ældste lakaj og flig. Nygårds sedler, udnævnes han d. 18. November 1795 til husfoged og vandmester på Koldinghus, med en årlig løn på 290 rigsdaler.

I 1801 står han nævnt i Nygårds sedler som slotsforvalter og på Koldinghus 62 år og ugift. Dette bekræftes af folktællingerne, 1801, hvor han står benævnt som husbonde og Slotsforvalter med bopæl på Koldinghus, ugift, 62 år og født i 1739.

I 1806 står der, ligeledes i Nygårds sedler, at Jens Gram husfoged og vandmester d. 20. Juli får tilkendt pension.

Jens Gram fik overdraget et lille skovområde der lå på det sydvestlige hjørne af Dyrehavegårds mark. Han anlagde en lille park med bænke og små og store lysninger, som spadserende borgere kunne nyde i ro og fred, deraf navnet ”Rolighed”, og som senere kom det til at hedde Gramrolighed.

Litteratur og kilder

  • Nygårds sedler
  • Folketællingen 1801: Vejle Amt, Brusk Herred, Kolding Landdistrikt, opslag nr. 2
  • P. Eliassens Koldingbog anden del. Det gamle og nyere Kolding, 1975, s. 423-424
  • Folkebladet Sydjylland 10. Maj 1991