Jens Christoffer Thygesen

Fra KoldingWiki
(Omdirigeret fra J.C. Thygesen)

J.C. Thygesen

B10748 - Thygesen, ca. 1900.jpg
J.C. Thygesen, ca. 1900, ukendt fotograf

Født: 1858

Død: 1935

Ægtefælle: Margrethe "Vigge" Kiær

Erhverv: Landmand, organisationsmand, forstander og amtsrådspolitiker

Jens Christoffer Thygesen (1858-1935) landmand, organisationsmand, forstander og amtsrådspolitiker. Drev i mange år Dalbygaard fra 1894 til 1927, og var aktiv i andelsbevægelsen, blandt andet udbyggede han Andelsslagteriet i Kolding og var en af hovedmændene bag Sydbanerne. I de sidste år af hans erhvervsliv var han forstander på Sct. Jørgens Hospital.

Livshistorie

Jens Christoffer Thygesen blev født 2. juli 1858 på Hesselballegaard i Starup Sogn som søn af proprietær Christian Thygesen. Han blev via ophold på faderens gård, hos O. Lawaetz, Refnæsgaard og på Kalundborg Ladegaard uddannet til landmand.

I 1894 købte han Dalbygård, som han ejede indtil 1927, hvor han afstod den. Han blev derefter forstander på Sct. Jørgens Hospital. I 1890 blev J.C. Thygesen gift med Margrethe Kjær, datter af mægler Kjær i Kolding. Hun døde ganske få måneder før ham.

J. C. Thygesen var politisk aktiv gennem det meste af sit liv. Han spillede en betydelig rolle hos de frikonservative og sad i Vejle Amtsråd i 23 år fra 1905 til 1928. Inden da havde han været medlem af Dalby Sogneråd fra 1894 til 1904.

Ud over sit politiske virke bestred J.C. Thygesen en lang række tillidsposter: Bl.a. var han medlem af bestyrelsen for Kolding Andelssvineslagteriet i Kolding 1892-1919, herunder som formand i en årrække, formand for dyrskuekommissionerne i Ribe og Ringkøbing amter 1897-1925, formand for Kolding Sydbaner, formand for Kolding Herreds Landbrugsforening, medlem af Foreningen for Jyske Landboforeningers Husdyrudvalg, formand for den kommission, der var nedsat til at vurdere de af den tyske stat tilhørende domænegårde, formand for repræsentantskabet for livsforsikringsselskabet "Koldinghus" og formand for Kolding Låne- og Diskontokasses repræsentantskab.

Litteratur og kilder

  • Harald Blichfeldt: Vejle Amtsraad 1842-1970. Formænd og medlemmer, 1985.
  • Kolding Stadsarkiv A 7103. J.C. Thygesens privatarkiv. Saglig Samling 99.4.Thygesen, J.C.
  • Iværksætterne, af Helle Juhl, Kolding Stadsarkiv, 2018