Jørgen Krat

Fra KoldingWiki

Jørgen Krat, murermester, byrådsmedlem for Socialdemokratiet 1966-1974.

Af politiske hverv blandt andet i ligningskommissionen, havneudvalget og udvalget for Kommunaleværker m.m.

Maskinarbejder ved Kolding Sydbaner som honorarlønnet.