Immanuelskirken

Fra KoldingWiki
Immanuelskirken, 1931. Kolding Stadsarkiv, fotograf N. N.
Kolding Stadsarkiv

Immanuelskirken blev opført i 1931 efter tegninger af arkitekt Ernst Petersen, på adressen Immanuelsvej 1 i Kolding. Kirken ligger i Kristkirkens Kirkesogn, som dermed har to kirker.

Idéen til opførelse af Immanuelskirken opstod i Sønder Vang-området, der før 1930 var en del af sognene Vonsild og Seest. Allerede før 1. Verdenskrig dannede beboerne egen menighed og afholdt gudstjenester med sognepræst Johannes Bartholdy fra Seest i en privat dagligstue ved Søndre Landevej, nu Haderslevvej. Den lille menighed havde gode forbindelser med Dansk Kirkefond, der opstod i 1909 og havde sognepræst Schack fra Vonsild som formand.

Allerede i 1911 fik menigheden den kommende kirkes byggegrund. I 1912 indledtes i lokalområdet indsamling af midler til opførelse af en kirke. I 1914 ansatte Dansk Kirkefond præst Rohleder som medhjælper hos sognepræsten i Vonsild og med distriktet Sønder Vang som arbejdsområde. Gudstjenester afholdtes på Sønder Vang Skole (dengang skolen på Alfavej), der var bygget i 1911.

Indbyggertal i området var stærkt stigende, især pga. etablering af en lang række haveselskaber, og blev i 1930 pga. den bymæssige bebyggelse indlemmet i Kolding Købstad. Der blev derefter også set på kirkesognenes grænser. Den 27. november 1930 gav Kirkeministeriet tilladelse til byggeri af ny kirke. Forinden var der oprettet embede til en kaldskapellan i Kristkirkens Sogn, der var blevet oprettet i 1925.

Immanuelskirkens grundsten blev nedlagt den 21. maj 1931. Den 11. oktober samme år blev kirken indviet af biskop Ammundsen. I 1942 blev der købt byggegrund til en præstebolig, som først blev bygget i 2010.Navnet Immanuel betyder "Gud med os".

Kirkens døbefont er romansk. Altersølvet er fra 1656. Klokken er købt fra Vor Frelsers kirke på Christianshavn i København (støbt af Stephan Scherrebein i 1699).


Litteratur og kilder

  • Niels Nøjgaard: Kirkelivet i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 2, 1979.
  • Sten Krarup: Ernst Petersen: Arkitekt i Kolding 1918-1953, 2010.
  • Kirker i Kolding og omegn. Folder, Kolding Turistforening.