Husholdningsskolen Borrehus

Fra KoldingWiki
Husholdningsskolen Borrehus. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Elevhold fra 1914. Bagerst til højre Kirsten Simonsen . Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Skolen startede i 1908 og lukkede i 1973. Kirsten Simonsen var forstander 1908-41, og Margrethe Eriksen, 1941-73.

På Borrehus kunne unge piger lære at holde hus ud fra en praktisk og teoretisk vinkel. De skulle lære at lave mad, gøre rent og passe børn. Eleverne kom fra alle samfundslag – der var piger fra velstående hjem, der forventedes at skulle stå for større hjem, men også ”forretnings- og kontordamer”, der stod for at skulle giftes og skulle lære at passe deres hjem ordentligt. Husmoderen var en central funktion i tiden.

Borrehus lukkede i 1973. Angiveligt var årsagen, at Margrethe Eriksens heldbred var begyndt at svigte. Der var stadig god søgning til skolen, men man kom nok udviklingen i forkøbet, for landets mange husholdningsskoler lukkede næsten alle i 1970erne i takt med kvindefrigørelsen og de ændrede kønsrollemønstre.


Litteratur og kilder

  • Nikolaj Nielsen: Skolevæsen og øvrige uddannelser i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 2, 1979.
  • Borrehus, 1908-1958. 50 års jubilæumsskrift. Kolding, 1958.
  • Bager, Ester. Elev på Borrehus. Koldingbogen 1998. Kolding, 1998.
  • Simonsen, Kirsten: Husholdningsskolen "Borrehus", Vor By-Kolding omkring 1930, II, 1930.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 64.07.