Helen Clay Pedersen

Fra KoldingWiki

Helen Clay Pedersen

Helen Clay Pedersen B37599.jpg
Helen Clay Pedersen, ca. 1920. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Født: 1862

Død: 1950

Ægtefælle: Anders Simonsen Pedersen

Erhverv: Erhvervskvinde, kvindesagsforkæmper og politiker

Helen Clay Pedersen (1862-1950) var født i London 27. maj 1862 og datter af sagfører Samuel Hobbs og Martha Clay. I London mødte hun handelsgartner Anders Simonsen Pedersen fra Jordrup, der var i England for at studere gartnerier. Hun fulgte med ham til Kolding, hvor de blev gift i 1893. I 1897 oprettede de deres eget gartneri Aalykke for enden af Katrinegade. Ud over gartneriet drev ægteparret i Jernbanegade en blomster-og grøntsagsbutik, som Helen Clay Pedersen passede.

Dansk Kvindesamfund var oprettet i Kolding i 1905. Helen Clay Pedersen blev foreningens formand fra 1910. Hendes første store initiativ var at arrangere en stor landsomfattende Kvindernes Udstilling på Højskolehjemmet i Kolding i februar 1912. Udstillingens formål var at vise, at kvinders håndarbejde, kunsthåndværk og kunst lå på et højt niveau. Senere samme år arrangerede hun fællesmøde for Dansk Kvindesamfunds afdelinger på Koldinghus og Skamlingsbanken.

Kvinderne fik med en lov i 1908 valgret og valgbarhed til de kommunale råd med virkning fra marts 1909. Da Helen Clay Pedersen boede i Ålykkekvarteret, som hørte til Kolding Landsogn, der havde eget sogneråd, stillede hun op til kommunevalget dér på en borgerliste og var medlem af sognerådet 1913-1917.

I juni 1915 vedtoges den ny grundlov, der gav kvinderne stemmeret til Rigsdagen, og Dansk Kvindesamfund med Helen Clay Pedersen fejrede dette ved 13. juni 1915 at plante en eg på Koldinghus Slotsbanke, fordi grundloven nu ”gav kvinden ligeret med manden”.

Under den spanske syge i slutningen af 1. verdenskrig oprettede Helen Clay Pedersen et frivilligt hjælpekorps af 70 kvinder i Kolding, og i 1924 blev hun valgt ind i Vejle Amts Sundhedskommission. Det var også Helen Clay Pedersens fortjeneste, at der i Slotsgade i Kolding i 1922 byggedes en Kvindernes Bygning som det første sted i Danmark.

Helen Clay Pedersen deltog fra 1911 i internationale kvindekongresser. På en kongres i Berlin i 1929 var hun initiativtager til organisationen Open Door International, der kæmpede for gifte kvinders erhvervsrettigheder. I 1935 inviterede hun USA's første kvindelige ambassadør Ruth Bryan Owen til Kolding. Det blev også en stor mediebegivenhed for Dansk Kvindesamfund.

Efter 35 år som formand for Dansk Kvindesamfund i Kolding, trak Helen Clay Pedersen sig tilbage i 1945, hvorefter hun blev æresmedlem. Hun døde 16. april 1950, og Dansk Kvindesamfund rejste en mindesten på hendes grav. (Kolding Stadsarkiv).


Litteratur og kilder

  • Gunnar A. Engberg: Dansk Kvindesamfunds Koldingkreds 1905-1970, Koldingbogen 1978.