Hejls Sogns Sygekasse

Fra KoldingWiki

Hejls Sogns Sygekasse

Stiftet: ca. 1874

Nedlagt: ?

Formål: Økonomisk Selvhjælp

Adresse: Hejls Sogn

Hejls Sogns Sygekasse blev stiftet ca. 1874, statsanerkendt efter 1. januar 1898, enten sammenlagt med Christiansfeld Sygekasse eller nedlagt da Danmark fik offentlig sygeforsikring i 1970.

Foreningens protokoller er bevaret på Rigsarkivet, den ældste protokol går tilbage til 1874.

Afholdt i februar 1940 årlig generalforsamling på Hejls Kro, daværende formand var karetmager Carl Nørgaard, næstformand togfører Christiansen, den øvrige bestyrelse bestod af Andreas Hansen og Carl Knudsen. Som suppleanter valgte i 1940 Hans Nissen Overby og Ricard Hansen Trappendal. Foreningen genvalgte sin revisor snedkermester J. C. Hansen.

Se også