Harte Skole

Fra KoldingWiki
Harte Skole, 1965. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Lærer Christensen og skolens elever foran Harte Skole, 1936. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

I 1726 afløste en af kong Frederik d. 4.s Kongelige Skoler, bedre kendt som Rytterskoler, en tidligere skole i Harte. Den nye skole blev bygget efter samme tegning som de øvrige 240 kongelige skoler rundt i landet. Den lå i Harte By nord for landsbyen. ( Idag Esbjergvej 112).

I 1846 blev der bygget en ny skole ca. 800 m vest for den eksisterende i "Harte Kirkeby". Den var større, og dens placering var mere central i det store sogn. Denne skolebygning "den hvide Skole" stod indtil 1963, hvor en brand raserede midterdelen og førte til dens nedrivning.

Allerede i 1956-57 var en udvidelse til opfyldelse af Skoleloven af 1937 blevet påbegyndt: "den røde skole". Den nye skolebygning skulle rumme gymnastiksal, skolekøkken og sløjdsal, og en fløj med flere klasselokaler for at udvide klassetallet fra 4 til 7. Samtidig nedlagdes Ejstrup og Sandbjerg Skoler, og disses elever kom til Harte.

Den røde skole er gennem årene blevet ombygget og udvidet, senest i 2006, hvor en stor vestvendt lokalefløj giver plads til de mange børn fra de nye parcelhusudstykninger rundt i sognet. Skolens elevtal har været meget svingende, og planer om skolens lukning eller videreførelse har verseret i mange år, men synes nu endelig skrinlagt.

Udover Harte Skole, har der også eksisteret en Sandbjerg Skole på Harte Mark.

Litteratur og kilder

  • S. Ellkier-Pedersen: Rytterskoler i Vejle Amt, Vejle Amts årbog 1972
  • Thøger Jensen: Kong Frederik den Fjerdes Skoler, Århus 1921
  • Folkeskolen i Kolding fra 1814 til i dag, Kolding Stadsarkiv
  • Elisabeth Mørch: Harte, Kolding Stadsarkiv 2011