Hanne Dam

Fra KoldingWiki
Hanne Dam. Kolding Stadsarkiv, Fotograf L. Fransson, Kolding 2002

Hanne Dam (født 23. marts 1960) er uddannet ved et forsikringsselskab og har arbejdet som sagsbehandler samt misbrugsbehandler. Hun var medlem af Kolding Byråd 2002-2022, først for Socialdemokratiet men senere som løsgænger. Derudover arbejder hun som kontaktperson hos Jobcenter Kolding, hvor hun hjælper udsatte og langtidsledige i at finde beskæftigelse.

Hanne Dams vej til lokalpolitik var på ingen måder traditionel, til trods for hendes opvækst i en socialdemokratisk familie. Først efter mange år som stofmisbruger, som startede da hun var i 20'erne, og efter hendes afvænning i 1997 fik hun gang i sit liv igen - også lokalpolitisk. Hendes baggrund og erfaringer fra tiden som stofmisbruger har været med til at forme hendes karriere og politiske interesseområder. I 1999 var hun med til at stifte værestedet De Frie Fugle, et tilbud til afvænnede narkomaner, og det var mens hun arbejdede her, at hun blev opfordret til at stille op til kommunalvalget i 2001. (Ugeavisen Kolding). Hun endte med at komme ind i byrådet med næstflest stemmer blandt socialdemokraterne, kun slået af daværende borgmester Per Bødker Andersen. I starten havde Hanne Dam ikke ret stor indflydelse i byrådet, fordi det hele stadig var nyt, og hun måtte lære det hele at kende.

Hanne Dam sad i byrådet for Socialdemokratiet i næsten 20 år. Hendes interesseområder var her børn, kultur, uddannelse og det sociale. Ved valget i 2005 fik hun pladsen som næstformand for både børneudvalget og for kulturudvalget, mens hun samtidig sad som medlem af uddannelsesudvalget (hvor hun senere blev næstformand). Udover det sad hun som bestyrelsesmedlem flere steder, blandt andet i bestyrelsen for Trapholt Museum og i bestyrelsen for Koldinghus. Senere er der kommet flere medlemskaber til bla. i Fritidsrådet, bestyrelsen for KFUM-Hallen, bestyrelsen for Kvarterhuset i Sydvest, bestyrelsen for Produktionsskolen Kolding og ungdomsskolebestyrelsen.

I sin tid i Kolding Byråd som socialdemokrat har hun blandt andet været med til at få fjernet tilskuddet til forældre, der selv passer deres børn. Grunden til det var, at det var endnu en form for overførselsindkomst og det ønsker børneudvalget med Hanne Dam som næstformand ikke at bidrage til. Derudover blev Søgades børnehave lukket, også efter en beslutning i børneudvalget.

I 2018 modtog Hanne Dam medaljen 'Ridderkorset af Dannebrogsordenen' fra Dronning Magrethe. (Enhedslisten Kolding).

Hanne Dam sad i næsten 20 år for Socialdemokratiet i byrådet, men i 2019 forlod hun partiet og agerede løsgænger i byrådet. Grunden hertil var, at hun ikke kunne stå inde for de store besparelser som blev gennemført på social-, misbrugs- og handikapområdet samt på de sociale væresteder modsat hendes partifæller. Ved byrådsvalget i november 2021 valgte hun at slutte sig til Enhedslisten. Da partiet ikke modtager 'partihoppere' var hun løsgænger i byrådet i sidste halvdel af 2021. (JydskeVestkysten).

Litteratur og kilder