Geografisk Have

Fra KoldingWiki
Version fra 12. jun 2019, 09:41 af Billy (diskussion | bidrag) Billy (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Børn i Geografisk Have. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Geografisk Have er en 12 hektar stor, botanisk have, der har adresse Christian IV Vej 23. Haven har forskellige arter af træer, buske og urter, der er placeret i afdelinger og grupper svarende til arternes oprindelige hjemsted. Der findes også tre store væksthuse og nogle mindre haver, f.eks. krydder- og lægeurtehave. Haven har også legepladser og dyrefold.


Haven blev grundlagt af planteskoleejer Aksel Olsen (1887-1982). Efter læretid på planteskoler i Danmark og Tyskland købte han i 1917 ”Sibirien” – et 14 tønder land areal ved forbindelsesvejen mellem Tved og Vonsild (den nuværende Christian 4 Vej) og etablerede egen planteskole, som han kaldte ”Brændkjærhøj”. I starten dyrkedes stauder og nåletræer. Aksel Olsen hørte og læste om mange nye træer og buske, der blev opdaget i Østasien, og han indførte dem i hundredvis.


I 1963 købte Kolding Kommune størstedelen af planteskolearealet, idet kommunen ønskede at udvide den geografiske have til en stor besøgshave. I tiden herefter indrettede Aksel Olsen som konsulent for Kolding Kommune dette område til Geografisk Have. Et mindre område blev fortsat drevet som planteskole. Haven åbnede som offentlig besøgshave i 1968. Samtidig åbnede en restaurant i tilknytning til haven Den Gyldne Hane.


Planteskoleområdet blev 1995 købt af Kolding Kommune. Niels Juel Bollerup, der var tidligere planteskoleejer, var inspektør for haven 1976-1989. Han efterfulgtes af landskabsarkitekt Astrid Jørgensen, der var leder af haven til 2012, hvorefter landskabsarkitekt Tine Meide Kirkegaard overtog ledelsen af haven frem til udgangen af 2015. Fra januar 2015 overgik haven fra at være kommunal eje til at blive drevet af en selvejende institution. Havens leder fra marts 2016 er Lene Holm, der er uddannet agronom.


I 2002 blev et større renoveringsarbejde sat i gang. Havens ældste geografiske afdeling, Kina, havde brug for fornyelse, bl.a. var den store bambuslund visnet. Geografiske Have er vokset meget siden siden 1960erne og har igennem årene udviklet sig til at være både en besøgshave og et internationalt anerkendt haveanlæg, som tiltrækker have- og planteinteresserede fra hele verden.


Litteratur og kilder

  • Gunnar Engberg: Koldings Erhvervsliv i: Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 1, 1978.
  • Niels Juel Bollerup: Inspektør i Geografisk Have, Koldingbogen 2001.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 63.519 Geografisk Have.
  • http://www.geografiskhave.dk.