Fynsvej 101

Fra KoldingWiki
Fynsvej 101, ca. 1907. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

På Fynsvejs nordside ved indkørslen til Kolding ligger et bindingsværkhus. I 1893 lå matriklen i Bramdrup sogn. Tandlæge A. M. G. Friis købte grunden i 1878 og flyttede til sognet i 1893. Han havde opdaget et gammelt bindingsværkshus i Vejstrup, lod det nedrive og genopbygge i en noget forandret skikkelse på Fynsvej 101. Professor Mejborg skal have bistået ved genopførelsen. Huset menes senere suppleret med forskellige ”knaster”. Blandt senere ejere kan nævnes bankdirektør Høwinghoff-Petersen, tankejer Kaj Tage Jensen og lærer Ib Otto Borg Mogensen.

Den oprindelige gård er blevet kaldt den Ravnske gård i Vejstruprød. Den nuværende ”Ravnsminde”, Toftevej 6, Vejstruprød blev opført 1892. Den tidligere gård med samme navn, lokalt kaldet ”Plankegård”, lå på den anden side af vejen. Eliassen betegnede gården som den bedste repræsentant for de gamle gårde af bul. Den er afbilledet i Mejborgs ”Gamle danske hjem”, fig. 135.

Huset på Fynsvej bærer en inskription ”Søren Hansen og Karen Sørensdatter bygger af Nød og ikke af Lyst, Gud give os Trøst. Anno 1699”. Historien bag inskriptionen er formentlig, at den ikke er original, men dog rummer et gran af sandhed. Gården nedbrændte 1708. Søren Hansen og Karen Sørensdatter blev gift i 1708 og genopbyggede gården i 1709. (Kolding Stadsarkiv)


Litteratur og kilder

  • P. Eliassen: Fra de otte sogne, Vejle Amts Årbøger 1907.
  • R. Mejborg: Gamle danske hjem fra det 16., 17. og 18. aarhundrede, 1888.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 46.4, Fynsvej 101 (med notat af Jørgen Skeem om gården i Vejstruprød