Fynslundskolen

Fra KoldingWiki

Fynslundskolen blev taget i brug d. 12. januar 1962 efter at børnene havde haft en lidt forlænget juleferie og blev officielt indviet den 1. februar samme år. Skolen hed i første omgang Lejrskov-Jordrup Centralskole, men i 1970 ændrede man navnet til Fynslundskolen efter den gård, på hvis jord den var bygget. Det var en noget besværlig grund, men den var blevet valgt, fordi den lå mellem de to landsbyer Lejrskov og Jordrup meget tæt på deres fælles sognegrænse.Skolens adresse er Fynslundsvej 110.

Allerede i 1930’erne havde der været forsøg på at nå til enighed om at bygge én eller to nye skoler, men strid i sognerådet om placeringen gjorde, at det blevet opgivet. Efter skoleloven af 1937, der påbød indretning af faglokaler og vedtagelse af endnu en skolelov i 1958, måtte der træffes beslutning og handles. Der var på det tidspunkt tre treklassede skoler i Lejrskov sogn: Lejrskov, Ferup og Vrå. Vrå skole var oprindelig en af Kong Frederik den 4. kongelige skoler for Almuen, senere kendt som Rytterskoler.

I Jordrup Sogn var der en firklasset skole i Jordrup og en forskole i Knudsbøl med kun én lærerinde. Efter drøje forhandlinger blev sognerådet i Lejrskov-Jordrup dobbeltsognskommune til slut enige om at sammenlægge de 5 små skoler og bygge en centralskole. De børn, der boede længst væk fra den nye skole, fik omkring 7 km til skole, og der blev indsat to skolebiler, men rutebilernes stoppesteder, afgangstider og ruter blev trykt i den lokale avis og også uddelt til eleverne.

Skolen blev kaldt Sydjyllands fineste. I sammenligning med de små, gamle skoler, som eleverne kom fra, var denne storslået: lange, brede gange og store, lyse klasseværelser med fine lyse trægulve. Nu måtte der ikke bruges træsko med sorte såler inden døre. Det var kun fløjen med de almindelige klasseværelser, der var klar til at tage imod eleverne i 1962. Særklassefløjen med sløjdsal, skolekøkken, naturfagslokale og den kombinerede foredrags- og spisesal var endnu ikke færdiggjort. I den fløj skulle også sognebiblioteket og ungdomslokalerne have til huse.

Skolen var et elementbyggeri efter Nordjyllandsplanen. Det var den billigste på markedet, og i en ”skrabet standardudgave” kunne skolen bygges med 15 års garanti for i alt 1.1 mio. kr. Sognerådet trøstede sig med, at hvis den efter den tid var helt nedslidt, så kunne der bygges en ny! Den har dog holdt rigtig godt og med en stadig række af forbedringer, om - og tilbygninger i forskellige stilarter og materialer fremstår den i dag i fin form.

En del af de lærere, der havde virket ved de nedlagte skoler, kom med til den nye skole, mens andre valgte at lade sig pensionere. Der blev også ansat nogle yngre lærere, så børnene mødte nye og gamle, kendte og ukendte, som alle var optaget af de nye udfordringer og muligheder. Skolens højeste elevtal nåedes i slutningen af 1960'erne, men med bygningen af Kongsbjergsskolen som overbygningsskole i den nye Lunderskov Storkommune i 1971 skete der en nedgang, og nu i 2014 har skolen omkring 200 elever fra 0. til 6. klasse. Tilbygningerne er begrundet i de stadig fornyede skoleloves krav.

I 1961 indførtes loven om børnehaveklasser, nu kaldet 0.klasse, der kom til Fynslundskolen i 1975. Fra 1984 åbnedes der mulighed for at oprette en SFO=Skole Fritids Ordning. Det er et tilbud om leg og lektielæsning efter skoletidens ophør, for at skabe større helhed i skolebarnets hverdag. Der blev oprettet SFO ved Fynslundskolen i 2001. I 2014 blev skoledagen forlænget og begrebet lektiecafe indførtes. Det er et tilbud om at deltage i fordybelse og lektielæsning, men også fortsat give tid til leg og fritidsaktiviteter i skolens regi. En del af disse fritidsaktiviteter forgår i Fynslundshallen, der blev etableret efter stort lokalt ønske og stor lokal indsats i form af bl.a. Landsbyfester og frivillige arbejdstimer. Den blev bygget og indviet 31. okt. 1992 på en nabogrund til skolen. Da der også er en børnehave i området, er der med årene vokset et lille børne-unge-voksenkompleks frem på Fynslunds marker.

Litteratur og kilder

  • Fynslundskolen 1962-2012, Jubilæumsskrift udg. af Skolen
  • Egnsbogen 1997 for Lejrskov og Jordrup sogne. Udg. af Jordrup Borger- og Forsamlingshus
  • Oplysninger fra skolens inspektør Max Agger
  • Dansk Skolehistorie bd. 1,2,3, og 4. Aarhus Universitetsforlag, 2015