Frede Olsen

Fra KoldingWiki
Thomas Olsen, ejer af Kolding Planteskole, med personale og sønner. Frede Olsen står yderst til venstre, mens Aksel Olsen kan ses stående bagerst som nummer to fra venstre. Thomas Olsen sidder yderst til højre på midterste række. Billedet er fra 1912 Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Frede Olsen (1889-1989) er den ene af Thomas Olsens to sønner, hvor den anden søn er Aksel Olsen. Frede Olsen blev uddannet gartner, dels hos sin fader mellem 1904 og 1908 og dels hos J. Hastrup i Vanløse. Frede Olsen oprettede i 1918 egen planteskole på de af hans faders ejede jorde på begge sider af Kastanieallé. Han overtog i den 1. oktober 1927 faderens planteskole "Kolding Planteskole" og fortsatte driften. Mens meget af fokus angående Koldings planteskoler ligger på Fredes broder, Aksel Olsen, så har Fredes planteskole "Kolding Planteskole" vest for Vejlevej, haft en stor betydning. Planteskolen havde et udvalg af frugtræer- og buske samt roser og prydsbuske. I 1946 blev store dele af Kolding Planteskole solgt til udstykning og de sidste rester af jorde blev solgt i 1960.


Litteratur og kilder:

  • K.E. Reddersen 2000. Aksel Olsen - Geografisk Haves grundlægger. I Koldingbogen 2000.