Christen Estrup

Fra KoldingWiki
Borgmester Christen Estrup

Christen Estrup var borgmester og byfoged i Kolding 1824-1847 og herredsfoged i Andst, Slaugs og Jerlev og en del af Brusk herred. Allerede som 30-årig, i 1820, blev han konstitueret i stillingen som borgmester.

Christen Estrup var født den 20. juni 1790 i Randers, søn af rektor Peder E. Estrup. Han blev i 1809 student i Randers og i oktober 1812 cand. jur. I København. Herefter havde han en militær karriere, først som auditør, senere overauditør, indtil han blev konstitueret som borgmester i Kolding.

I 1817 giftede han sig i København med Mette Marie Villadsen, ligeledes fra Randers, der døde på et tysk badested, Nortorf i Slesvig-Holsten i 1834. De fik o. 1819 datteren Cathrine Hectorine, der blev gift med købmand Niels Peder Hansen, Kolding. I Kolding boede borgmesteren i Østergade 17.

Christen Estrup var en energisk og reformivrig borgmester allerede fra sin konstitueringsperiode. I 1821 lykkedes det ham endelig at få afsluttet regnskabet omkring de franske og spanske indkvarteringerne i Kolding i 1808, og ligeledes i 1821 blev udskiftningen af Nørremarken, der var indledt i 1818, gennemført. Han var ifølge P. Eliassen en administrativ begavelse og var vellidt i byen pga. sin elskværdighed.

Det var en overraskelse, at han søgte borgmesterstillingen i Odense i 1847, men Eliassen mener, at han dermed ønskede at forhindre giftermålet mellem datteren og købmand N.P. Hansen. Datteren stod dog fast, og efter at Estrup var gået på pension som borgmester i Odense, vendte han i 1860 tilbage til Kolding. Her tilbragte han sine sidste år hos datteren og svigersønnen på Rendebanen 10.

I perioden 1836-1846 var han kongevalgt medlem af stænderforsamlingen i Viborg.


Litteratur og kilder

  • P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid, 1908-1910 genudgivet som bd. 1. Koldinghus, 1974 og bd. 2. Det gamle og nyere Kolding, 1975.
  • A. Folk Jensen og H. Hjorth-Nielsen: Candidati og examinanti juris 1736-1936, 1958.