Bygningskommissionen

Fra KoldingWiki
Eksempler på dokumenter fra kommissionen

Bygningskommissionen er en kommission under byrådet, som godkender og giver tilladelse til opførelse eller ændring af bygninger. Bygningskommissioner blev påbudt ved forordning af 6. april 1832.

Kildematerialer

Forhandlingsprotokoller: I Landsarkivet i Viborg findes forhandlingsprotokollerne for Bygningskommissionen 1850-1873. Protokollere for perioden efter 1873 opbevares på Kolding Stadsarkiv.

Bygningstegninger m.m. opbevares på Kolding Stadsarkiv. Spørg på arkivet.

Links og henvisninger