Brændkjærskolen

Fra KoldingWiki
Brændkjærskolen omkring indvielsen. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Elever viser byrådsmedlemmer mm. at de kan vaske op. Fh. murermester Th. Nielsen, fabrikant Poul Sørensen og stadsing. S. K. Andersen, 19.9. 1960. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Brændkjærskolen er opført i 1954-55. Skolens arkitekt var H. Noes-Pedersen, der også havde bygget det omkringliggende boligkvarter og senere byggede Brændkjærkirken. Brændkjærskolen var en ny type skole, holdt i lette lyse farver, med brede, ikke dybe, klasseværelser, der skulle have et mere venligt og tilgængeligt indtryk for børnene.

Indvielsen fandt sted i september 1955, og undervisningsminister Julius Bomholt sagde i sin indvielsestale bl.a.: ”Jeg vil ønske for Skolerne, at der her maa opdrages Mennesker. Denne Opgave skal begynde i Hjemmene, men ogsaa i disse Skolestuer”. Han havde i 1953 skrevet bogen: Mennesket i Centrum. Skolens inspektør Else Bligaard sagde i sin tale: "Der er ingen, der er begyndt sin Løbebane paa en Chefpost. Vi maa hjælpe Børnene til at være hjælpsomme, pligttro og gode”. Hun afløstes et år senere af Elna Schou.

Skolen stod færdig 1961-62, men den er siden løbende blevet udvidet. I 2002 fik skolen et pædagogisk servicecenter og i 2004 fik skolens 10. klasser særlige lokaler.

I 1989 blev den tidligere Markdanerskole, der lå på Skolebakken i Strandhuse og tog sig af børn med særlige indlæringsvanskeligheder, en del af Brændkjærskolen, hvor der indrettedes såkaldte centerklasser til disse elever. (Kolding Stadsarkiv)


Litteratur og kilder

  • Nikolaj Nielsen: Skolevæsen og øvrige uddannelser i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 2, 1979.
  • Anders Malling Aaboer, Birgitte Dedenroth-Schou og Jens Åge S. Petersen: Folkeskolen i Kolding fra 1814 til i dag, Kolding Stadsarkiv, 2004.
  • Brændkjærskolen 1955-2005. Redaktion: Hans Bruhn-Pedersen og Knud Vestergaard.