Brændkjær Mark

Fra KoldingWiki
Kort over Kolding Byfred, baseret på et kort fra ca. 1820. Kolding Stadsarkiv.

Sydøst for Kolding Købstad lå i middelalderen Brændkjær Mark. Marken bestod af ager, eng, græsgang og skov (ege og bøge) og tilhørte i begyndelsen af det 14. århundrede Tvedsgaard i Dalby sogn og var herresæde for Henneke Limbæk. Henneke Limbæk var en efterkommer af den mægtige adelsslægt Limbækkerne og ejede også Skinkelsborg i Stenderup Sogn, Tørning, Trøjborg, Møgeltønder og Gram. Henneke Limbæk faldt i kampen mod Ditmarskerne i 1404, og efter hans død styredes godserne af hans enke Fru Jytte.

I 1427 lånte fru Jytte 80 lybske mark af Kolding by og satte alle sine rettigheder til Brændkjær mark i pant. Det brev, hvorved fru Jytte pantsætter, eksisterer endnu. I forbindelse med denne pantsætning findes et sagn om fru Jytte og hvordan Kolding fik Brændkær Mark. Fru Jytte har dog kun ejet halvdelen af marken og adelsmanden Henrik Tinhus den anden halvdel. Efter fru Jyttes død overtog hendes datterbørn, Hans og Benedikte Ahlefeld gården og rettighederne til Brændkær Mark. De opsagde eller tilbagebetalte ikke de 80 mark, men solgte – med Koldingborgernes samtykke – det hele til familien Tedinghus (Henrik Tinhus) i året 1444, og borgerne i Kolding måtte derefter indløse den del, de havde i pant, til den fulde værdi.

Efter at byen havde erhvervet Brændkjær Mark (der også blev kaldt Søndervang), blev den dyrket af folk fra byen, der havde jorden i fæste. Efter udskiftningen i slutningen af 1700-tallet blev jorden solgt til private. I 1894 købte Chr. Steffensen Brændkjærgård. Den senere ejer Ingvard Hansen solgte i 1926-31, 1933 og 1939-45 jord til haveselskaberne Brændkjær, Brændkjær udsigt og Brændkjærhøj. Området er det nuværende Erik Glippings Vej samt de ulige nummer på Christoffer 2.s Vej.(Kolding Stadsarkiv)

Litteratur og kilder

  • P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid, 1908-1910 genudgivet som bd. 1. Koldinghus, 1974 og bd. 2. Det gamle og nyere Kolding, 1975.
  • Axel Andersen: Historien om fru Jyttes kapløb med kirkeuret i Kolding, Koldingbogen 1972.