Birthe Christensen

Fra KoldingWiki

Birthe Christensen (født 18. september 1938), sekretær og tidl. medlem af Kolding Byråd 1990-1993 for Fremskridtspartiet. Hun er gift med tidl. folketingskandidat for Fremskridtspartiet, Birger Christensen.

Birthe Christensen stillede op for Fremskridtspartiet ved byrådsvalget den 21. november 1989 og blev valgt ind. I byrådet blev hun medlem af kulturudvalget, skoleudvalget og venskabsbyudvalget. Hun sad i disse udvalg gennem hele sin byrådsperiode, og hun genopstillede ikke ved det efterfølgende byrådsvalg. Det var især inden for områderne skole og kultur, at Birthe Christensen var aktiv i valgkampen i 1989.

Som selvudnævnt vagthund tordnede Birthe Christensen i byrådet mod, hvad hun anså som unødvendige udgifter. Og mod det øgede papirnusseri, hvor embedsmændene i stigende grad overtog magten fra politikerne. Dette anså hun som en hovedårsag til den tiltagende politikerlede og det medførte samtidig, at borgerne ingen chancer havde for at følge med i beslutningsprocesserne i byrådet. Mærkesagerne var fokus på eksaminer og det faglige indhold i skolen, samt besparelser især på kulturområdet. De borgerlige partiers samarbejdsvanskeligheder sammenholdt med Fremskridtspartiets kun to mandater, gjorde det svært for partiet at få gennemtrumfet de politiske beslutninger man ønskede.

Litteratur og kilder

  • Kvindelige lokalpolitikere i Kolding 1909-2005, skrevet af historiestuderende ved Syddansk Universitet, Kolding. Redigeret af Mogens R. Nissen. Udgivet som webpublikation af Kolding Stadsarkiv, 2009 på http://www.koldingstadsarkiv.dk