Biografen 1+2

Fra KoldingWiki
Biografen 1+2, Jernbanegade 31, ca. 1986. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Biografen 1+2, Jernbanegade 31, blev etableret i det tidligere forlystelsesetablissement Palmehaven/Trocadero i 1974 og åbnede 14. januar 1975. Palmehaven blev til en filmsal med 90 pladser og Trocadero til en sal med 210 pladser. Mellem disse indrettedes 2 barer og et mini-filmlokale til forevisning af smalfilm. Manden bag biograferne var den dengang 28-årige Jens E. Kris, som fra Filmfonden modtog et lån på 300.000 kr. Han havde i flere år været med til at køre filmklub på biblioteket. Biografen 1+2 søgte at køre et mere kvalitetspræget repertoire end byens øvrige biografer, og det var vanskeligt i begyndelsen at få fat i de rigtige film. Det var en fordel, at Biografen 1+2 kunne vise filmene længere, hvor filmene startede i den store sal og kunne fortsætte i den lille sal. Efter uenighed om prisen på lejemålet opgav Kris i januar 1985 biografdriften i Jernbanegade og samlede i juni 1985 virksomheden i Kino i Søndergade. Ejendommen Jernbanegade 31 blev revet ned og erstattet af en kontorbygning. I 1999 fik Kolding et nyt stort biografteater i Kolding Storcenter. (Kolding Stadsarkiv)


Litteratur og kilder

  • Orla Nielsen: Fra dansetempel til filmtempel, Koldingbogen 1976.
  • Jens E. Kris: 50 år med biografer, Koldingbogen 2005.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 77.67.