Børnehaven Søgade

Fra KoldingWiki
Børnehaven Søgade. Legepladsen set fra gaden, 1977. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Asylet, Markdanersgade, middagssøvn. Denne institution blev senere til Børnehaven Søgade. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Oprindelsen til Børnehaven Søgade var Børneasylet, der i 1867 blevet oprettet af Understøttelsesforeningen af 1866. Børneasylet lå i Markdanersgade, hvor der i dag er græsplæne op imod Koldinghus. Asylets første bestyrerinde var Alvine Høyem (1867-97). Asylets anden leder var Nielsine Eskildsen, der var bestyrerinde 1897-1938. Den tredje bestyrerinde Marie Dahl var den første med en pædagogisk uddannelse. Hun ledede børnehaven til 1968, og forestod flytningen til Søgade 15. Laura Timmermann fungerede fra 1968 og de næste tyve år. Den sidste leder blev Rita Skau, der virkede til børnehavens lukning i 2003.

Børnehaven havde 3 stuer indtil 1965, hvor det lille nabohus blev de mindste børns stue. Institutionen havde efter flytningen til Søgade i alt 5 stuer. Stuerne har haft følgende navne: Radiserne, Krummerne, Spirerne, Rødderne og Larverne. I 1989 besluttede man at lade en af stuerne fungere delvist som skovstue. Skovstuen holdt til i Marielundskoven.

Antallet af børn i institutionen var større i årene, før man flyttede til Søgade. I 1940-41 var der ca. 85 tilmeldte børn. I Søgade 15 startede man i 1954 med 52 børn. Efter tilkøbet af huset Søgade 13 steg antallet af børn til 72. I 2001 havde børnehaven 93 børn.

15. januar 2003 vedtog Børneudvalget for Kolding Kommune, at institutionen skulle nedlægges, og at alle midler skulle overflyttes til en fond med navnet: Fonden Børnehaven Søgade. I dag er der bygget 10 ejerboliger på børnehavens grund i Søgade.


Litteratur og kilder

  • Børnehave 100 år. Kolding børneasyl og fortsættelsen i børnehaven i Søgade. Kolding 1967.
  • Tove og Ole Jørgensen: En velgørende anstalt – om Kolding Børneasyl, Koldingbogen 1993.
  • Vejviserne 1952-2007.
  • Kolding Stadsarkiv A 9004 Børnehaven Søgade. Saglig Samling 37.24.