Arbejdsmændenes Forenings Sygekasse for Kolding og Landsogn

Fra KoldingWiki

Arbejdsmændenes Forenings Sygekasse for Kolding og Landsogn

Stiftet: 10. december 1884

Nedlagt: ?

Formål: Økonomisk Selvhjælp

Adresse: Kolding


Arbejdsmændenes Forenings Sygekasse for Kolding og Landsogn (senere Kolding Sygekasse), stiftet 10 december 1884, statsanerkendt 1898, sygekasse i Kolding, fornemtlig nedlagt da Danmark fik offentlig sygeforsikring i 1970.

Foreningen stiftes den 10. december 1884 på et møde i værthusholder Grevsens lokaler i Blæsbjerggade, indkalderne til mødet var P. Sørensen (Bleggaarden) og Peter Hvidtfeldt (København, senere tilflyttet Kolding). Foreningen havde fra starten 25 medlemmer. Foreningen havde sit virke fra 1. januar 1885, men begyndte første at betale understøttelse i april samme år. Den 11. januar 1886 stiftede foreningen en begravelseskasse, under foranledning af typograf H.F. Rasmussen.

Oprindeligt var Arbejdsmændenes Forening en fagforening, men den 21. juli 1889 vedtoges det at slette fagforeningsbestemmelserne i vedtægterne og kun virke som sygekasse og begravelseshjælpekasse. Den 1. august 1898 blev sygekassen statsanerkendt, efter statsanerkendelsen begyndte man også at optage kvinder, på det tidspunkt havde foreningen 405 medlemmer. I januar 1899 indmeldte sygekassen sig i Centralforening af Sygekasser i Danmark. Foreningen havde i 1909 1164 medlemmer.

Formænd

Se også


Links