Ann-Marie Christensen

Fra KoldingWiki
Ann-Marie Christensen. Kolding Stadsarkiv, Fotograf L. Fransson, Kolding 1998

Ann-Marie Christensen (født 8. marts 1954 i Hadsund) er folkeskolelærer og tidl. medlem af Kolding Byråd 1998-2001 for Socialdemokratiet.

Ann-Marie Christensens barndom var præget af en omskiftelig tilværelse. Hendes unge forældre havde ikke en fast bolig, og derfor boede hun ved bedsteforældrene i Hadsund. Senere fik forældrene bolig og arbejde i Esbjerg, og hun kunne vende hjem. Men faderen – som var kok – skiftede ofte job, så Ann-Marie Christensen har boet i mange forskellige byer, og i 4. klasse havde hun gået på syv forskellige folkeskoler. På dette tidspunkt boede familien i Randers og her fik hun lov til at fuldføre skolen, fik en studentereksamen og blev dermed den første student i familien.

Ann-Marie Christensen læste til lærer på Silkeborg Seminarium, og efter endt uddannelse blev hun ansat i Fredensborg-Humlebæk Kommune som lærer samt pædagogisk konsulent i skoleforvaltningen. I 1991 vendte hun og hendes mand John tilbage til Randers, idet hun var blevet skoleinspektør på Vestervangsskolen, hvor hun selv havde været elev. Men blot tre år senere blev Ann-Marie Christensen enke, idet hendes mand pludselig var afgået ved døden forårsaget af en blodprop. I den efterfølgende periode skete der store ændringer i Ann-Marie Christensens liv. Hun mødte journalist Niels Henrik Nielsen, og de blev gift i 1996 og bosatte sig i Kolding. Det medførte et jobskifte og Ann-Marie Christensen blev skoleleder på Treldevejens Skole i Fredericia den 1. august 1996. Desuden blev hun aktivt medlem af Socialdemokratiet i Kolding.

Udgangspunktet for hendes politiske holdninger er dels udsprunget fra bedsteforældrene og dels af hendes lærergerning. Hun har været de svages fortaler og beskytter, og arbejdet for ligestilling mellem kønnene. Ann-Marie Christensen blev valgt til Kolding Byråd ved valget i november 1997. Ann-Marie Christensen var i valgperioden fra 1998 til 2001 med i social- og arbejdsmarkedsudvalget samt plan- og miljøudvalget. I social- og arbejdsmarkedsudvalget arbejdede hun for, at de ældre medborgere skulle få det bedre. Det var vigtigt med en plejehjemsgaranti, og at borgerne i Kolding Kommune fik adgang til ”åbent hus dage” på kommunes plejehjem. Hun arbejdede for afskaffelse af ventelisterne til daginstitutionerne, hvilket blev gennemført i denne valgperiode. I plan- og miljøudvalget arbejdede hun for konstruktive lokalplaner til gavn for Koldings borgere. I februar 2000 stemte Ann-Marie Christensen imod nogle ændringsforslag om, hvordan der må bygges langs Kolding Fjord. Og hun har været med til at gennemføre, at der blev åbnet ned til Kolding Å, således at der blev værnet om byen og dens natur.

At være kommunalpolitiker i Kolding Byråd og samtidig skoleleder for Treldevejens Skole i Fredericia medførte et så stort arbejdspres, at Ann-Marie Christensen ikke genopstillede ved det efterfølgende valg. Hun havde allerede haft fem måneders orlov fra politikken i perioden 1. august 2000 til 31. december 2000. I 2005 genopstillede hun for Socialdemokratiet til byrådsvalget, men blev ikke valgt ind.

Litteratur og kilder

  • Kvindelige lokalpolitikere i Kolding 1909-2005, skrevet af historiestuderende ved Syddansk Universitet, Kolding. Redigeret af Mogens R. Nissen. Udgivet som webpublikation af Kolding Stadsarkiv, 2009 på http://www.koldingstadsarkiv.dk