Andreas Petersen

Fra KoldingWiki

Andreas Petersen

B34442 - Andreas Petersen - ca. 1850.jpg
Andreas Petersen, maleri fra ca. 1850

Født: ca 1792

Død: efter 1845

Ægtefælle: Anna Christina Hansen

Erhverv: Gårdejer, repræsentant i Stænderforsamlingen

Andreas Petersen (født ca. 1792, Dalby sogn - død ?) Gårdejer af Dalbygård i Dalby sogn, repræsentant i Stænderforsamlingen i Slesvig.

Livshistorie

Andreas Petersen var, som hans far, studehandlere. Flere gårde på Dalby egnene leverede stude til Andreas Petersen, der fik dem transporteret videre til blandt andet Husum og Hamborg til videresalg. Både far, og søn, havde i opgangstiderne i starten af 1800tallet opbygget en betydelig rigdom, under landsbrugskrisen i 1820erne, hvor flere gårdmand i Dalby måtte sælge deres gårde, købte A. Petersen den ene efter den anden gård i Dalby, som han indlemmede til Dalbygårds jorder, der på et tidspunkt var oppe på ca. 1000 tønder land.

Andreas Petersen blev i 1830erne valgt til Stænderforsamlingen i Slesvig, selv om han var tysksindet, det skyldes dog formentlig at valgret og valgbarhed afgang af personers ejendom. Han blev i 1848 overfaldet på hans gård af en "dansksindet bande". Det fortælles i G. Linds slægtsbog at Andreas Petersen holdt avisen "Itzehoer Nachrichten", mens nabogården Lindgård holdt den danske avis "Dannevirke". Andreas Petersen blev kendt for i midten af 1830erne i Stænderforsamlingen at foreslå indførelsen af nogle timers tyskundervisning i de nordslesvigske skoler.

Familien på Dalbygård havde en stor betydning i lokalsamfundet, hvor de økonomisk, politisk og religiøst havde stor indflydelse. Familien var tilknyttet Brødremenigheden i Christiansfeld, familiens huslærer, Broder Brodersen(født ca. 1806 - død ?), ledede også flere religiøse forsamlinger på Dalbygård, dette blev dog til sidst for meget for sognets præst, Poul Tolderlund, der med en advarsel mindede om at der kun måtte holdes "husgudstjeneste" for gårdens egne folk. Angiveligt blev påbuddet ikke fulgt.

På sine gamle dage flyttede Andreas Petersen på aftægt i Christiansfeld; inden delte han sin gård i tre gårde, en til hver af hans sønner.

Andreas Petersen var søn af Jürgen Clausen Petersen (f. ca 1761 - d. ?) og Christina Petersen (f. ca. 1760 - d. ?). Andreas Petersen blev gift med Anna Christina Hansen (født ca. 1798 i Bau - død efter 1845). Der findes et maleri af Andreas Petersen, privat eje, affotograferet i bogen De Danske Stænderforsamlingers Historie 1830-1848.

Henvisninger og kilder

  • Laura Meyer Hansen: Dalby 1600-1900. Dalby- Tved- Rebæk- Strårup, 1999.
  • Folketællingen 1803, Dalby sogn, åbner på danishfamilysearch.dk
  • Folketællingen 1845, Dalby sogn, åbner på danishfamilysearch.dk