Ødis Skole

Fra KoldingWiki

Den 24. oktober 1960 indviedes en ny skole i en fin rødstensbygning på ”Anholt”, en bakketop i Ødis SognSteppingvej nr. 14. Det er vejen mellem Ødis og Ødis-Bramdrup, som er de to største bebyggelser i Ødis Sogn. Skolen fik navnet Ødis Sogneskole, for her skulle alle sognets børn fremover samles. Hidtil havde de over 200 børn gået på 4 mindre skoler spredt rundt i sognet: Fovslet, Gåskær-Farris, Ødis-Bramdrup og Ødis skole.

Tiden var løbet fra de små skoler på grund af elevnedgangen, der var en følge af mekaniseringen af landbruget og den deraf følgende nedgang i antallet af medarbejderfamilier på gårdene. Desuden havde to skolelove i 1937 og 1958 stillet krav om faglokaler og udstyr til bl.a. fysik, husgerning og gymnastik. Det havde de små skoler ikke råd til og mulighed for at etablere. Skolen havde store lyse, moderne klasselokaler, loftetage med bl.a. håndarbejdslokale og en stor kælder med spiseplads til alle elever og plads til elevernes cykler. Få år senere blev der bygget et udendørs cykelskur, og spisningen af madpakker blev flyttet til klasselokalerne. Det gav plads til et formningslokale, ungdomsklublokaler og plads til pigespejderne. Da der blev behov for at etablere børnehaveklasse ved skolen i 1970, fik den til huse i lokaler i førstelærerboligen, der lå lige ved skolen. Desuden blev der indrettet en lille skolegård til de små børn.

I 1990 oprettedes der skolefritidsordning = SFO ved skolen. Den fik til huse i nogle af kælderlokalerne, da ungdomsklubben ophørte, men den er siden flyttet til egne bygninger. Et længe næret ønske om en idrætshal ved skolen og et udbygget idrætsanlæg blev indfriet i 1995, så skolen nu er et stort tidssvarende skolekompleks, der rummer elever fra 0. til 6. klasse. Ved skolens 40 års fødselsdag blev der udgivet et fint jubilæumsskrift, hvor mange af de tidligste ansatte fortæller om skolen i de nye bygninger. Blandt andet om, at der hvert år blev holdt store skolefester med optræden på en interimistisk scene, og der blev solgt kaffe og amerikansk lotteri. Overskuddet gik til indkøb af bl.a. et filmapparat. Indtil 1970 blev der afholdt folketings- og sognerådsvalg på skolen, så pedellen havde travlt med at opstille stemmebokse. Gennem alle årene er skolen løbende blev renoveret, så den fremtræder som velholdt og veludrustet. Bag skolen (mod nordvest) ligger Ødis Sø. Den blev efter ca. 200 års dræning og udtørring genskabt og indviet i 2003. Jorden var gennem tiden blevet udpint, og behovet for græsning og høslæt minimeret, så ved at tilstoppe drænrørene, blev der hurtigt et vådområde og en sø, der på kort tid tiltrak sig mange fugle og planter. Ved skolen er der bygget et fugletårn, der giver eleverne god mulighed for at iagttage årets gang i naturen. Forud for Kommunesammenlægningen i 1970 blev der nedsat et ”fællesudvalg” til at undersøge mulighederne for dannelse af hensigtsmæssige storkommuner. Ødis valgte at indgå i Vamdrup Kommune. Det kom til at betyde, at 8. og 9. klasserne fra Ødis kom til Vamdrups overbygningsafdeling.

Ved Strukturreformen i 2007 kom Vamdrup Kommune – og dermed Ødis – med i Kolding Storkommune. I 2011 foretog Kolding en stor rokade af eleverne over hele kommunen. Det betød, at de mindre skoler fremover skal afgive også 7. klasserne til færre, større skoler, så de er samlet i udskolingen. Nu går de tre ældste årgange fra Ødis altså til Vamdrup. Samtidig blev Stepping Skole bestemt nedlagt og sammenlagt med Ødis Skole i dennes bygninger, men forældrene i Stepping gik sammen om at oprette en Friskole. Den har omkring 150 elever, en stor SFO og en overbygningsafdeling. Enkelte elever fra Stepping søger nu til Ødis Skole og omvendt.


Litteratur og kilder

  • Ødis Sogneskole, Jubilæumsskrift 40, 2000
  • Ødis bogen, 1985
  • Dansk Skolehistorie, bd. 1-4, Aarhus Universitetsforlag, 2013-2015