Kolding Skakklub / Kolding Skakforening

Fra KoldingWiki
Skakstævne på Højskolehjemmet, 1927. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Skakklubben blev stiftet 19. januar 1921. Ved stiftelsen var navnet Kolding Skakforeningen, klubben havde ca. 10 medlemmer og formand var tømrermester Adsbøl. I de første år levede klubben i skyggen af Kolding Skakklub. Denne klub var blevet stiftet i januar 1920, havde ca. 40 medlemmer og fabrikant Brems som formand. De indbyrdes matcher blev vundet af Kolding Skakklub. De to klubber samarbejdede om arrangemnter bl.a. den i skakkredse kendte match mellem Kiel-mesteren Alfred Brinckmann og Aron Nimzowitsch i januar 1923. Begge spillere havde tidligere gæstet klubberne og underholdt med blindspil, foredrag og simultan.

Omkring 1925 forsvinder Kolding Skakklub og Kolding Skakforening er i flere år byens eneste skakklub. Klubben vandt regelmæssigt amtskredsmesterskaberne og i 1926 endog hovedkredskampen. Til undren for klubben blev der efterfølgende ikke afholdt noget provinsmesterskab mellem hovedkredsvinderne. Medlemstallet blev i 1928 opgjort til 50, hvilket gjorde klubben til provinsens næststørste. Omkring 1930 var klubben involveret i et forsøg på at etablere skoleskak. Det var første gang i Danmark og forsøget ebbede hurtigt ud.

Der kom to nye klubber til. I 1936 blev Kolding Arbejder Skakklub dannet og i 1940 Skakklubben Springeren. Kolding Skakforening tog i 1940 navneforandring til sit nuværende navn Kolding Skakklub. Sammen med byens øvrige klubber startede man i 1941 Kolding Byskakstævne, som siden blev til Kolding Skakring, der afholdt den årlige byturnering, der første gang blev spillet i 1941.Kolding Skakklub var fortsat byens dominerende klub. Sportslig opnåede man dog ikke de samme resultater som i 1930erne. Et højdepunkt var klubbens deltagelse i 3. division i 1980erne og 1990erne. Medlemsmæssigt overtog Springeren fra ca. 1990 positionen som byens største klub. Kolding Skakklub har nu (2022) ca. 20 medlemmer og et hold i mesterrækken.

Gennem mange år var klubbens spillested Højskolehjemmet. I de sidste 20 år har klubben bl.a. spillet på Klostergården, Sct. Jørgens Gård, Munkevængets Skole hos KFUM i Dalbygade og nu Midtgården. Blandt klubbens formænd kan nævnes P.H. Clausager, Kjeld Møller og Michael Andersen. Blandt klubbens og egnens stærkeste spillere kan fremhæves Magnus Steengaard, som have sin skaklige storhedstid 1936-1965 med bl.a. talrige bymesterskaber.


Litteratur og kilder

  • Telefonbogen 1964-65, foreningsoversigt
  • Clausager, P.H.: Tankens idræt i Kolding i: Vor By - Kolding omkring 1930, bd.2, 1930.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 79.43
  • Blogindlæg 2021-22 på Kolding Skakklubs hjemmeside om klubbens historie