Jens A. Petersen

Fra KoldingWiki

Jens A. Petersen (1902-1986) blev født 18. december 1902 i Sjølund. Hans forældre var Cecilie Marie Petersen og skomager Anders Petersen, der udover at være skomager dyrkede de få tdr. land, der hørte til huset.

Efter syv års skolegang i Vejstrup Skole hos bl.a. lærer Niels Bundgaard, sangeren Poul Bund-gaards bedstefar, kom Jens i lære hos snedkermester Andreas Christensen i Vejstruprød. Da læretiden var overstået, og han havde fået sit svendebrev, gik han ”på valsen” i Tyskland. Før han rejste, havde han lavet en aftale med Jydske Tidende i Kolding om at sende rejsebreve hjem om sine oplevelser. Disse kunne læses i avisen fra 1919 og til først i 1920erne.

Da han vendte hjem til Danmark i begyndelsen af 1920erne lå næsten alt byggeri stille, og det var svært at få arbejde. Men heldigvis for ham havde Jydske Tidende været meget tilfreds med de artikler, han havde sendt hjem, så han fik ansættelse på avisen som journalistisk medarbejder, og her virkede han helt frem til 1939. I 1924 blev Jens A. Petersen gift med Martha Martensen, og de fik en lille pige.

Efter at have ernæret sig som skribent for Jydske Tidende og samtidig drevet en mindre ”trævarefabrik” i Vejstrup, rejste J.A. Petersen til København, hvor han arbejdede ved forskellige ugeblade og tidsskrifter. Senere blev han redaktør ved Lollandsposten, Kalundborg Avis og Morsø Avis. I 1946 fik han ansættelse i Tåstrup ved Roskilde Avis, hvor han først holdt op i 1971 som 69 årig. Herefter var han i nogle år redaktør af tidsskriftet ”Centralorgan” og skrev med jævne mellemrum artikler til diverse tidsskrifter og aviser. Gennem årene havde han mange tillidshverv, bl.a. i Grænseforeningen, Foreningen Norden, Dansk Vandrelaug, og han var også stifter og leder af Historisk Samfund for Tåstrupegnen. Jens A. Petersen døde i 1986.

Hans forfatterskab indledtes kort efter hans hjemkomst fra naveropholdet i Tyskland med en lille digtsamling, der hedder ”Hjemlandstoner” (1921). Året efter udgav han ”Husmandsbevægelsen i Vejle Amt”, og igen efter et år en hjemstavnsnovelle ”Byens Børn”. Det første større værk udkom i 1933. Det var bogen ”Fra de de otte Sogne”, der ud over en beskrivelse af de enkelte sogne i Tyrstrup Herred indeholder en række lokalhistoriske studier om frigårde, herregårde, hospitalsfæstere m.v. Herefter fulgte en række artikler og mindre skrifter. (Johannes Larsen).


Litteratur og kilder

  • Vejstrup Lokalhistoriske Forenings blad nr. 21 og 22, redigeret af Ruth Christensen.