Christiansfeld Husmoderforening

Fra KoldingWiki

Christiansfeld Husmoderforening blev stiftet ved et aftenmøde den 24. oktober 1939. Foreningens formål ved stiftelsen var "foredrag og demonstrationer, såvel til gavn for husmødre som for unge Piger".

Ved stiftelsesmødet i 1939 valgtes bestyrelsen fru Apoteker Lind (formand), fru postmester Selmer, fru realskolebestyrer Jørgensen, fru missionær Nielsen og Frk. Thia Jørgensen. Til revisor valgtes frk. Dr. Bramsen og fru Mygind. Som suppleanter fru Plov og fru inspektør Jensen.

Henvisninger

  • Kol. Folkebladet, 25. oktober 1939, side 5