Vejstrup Skole

Fra KoldingWiki
Version fra 12. jun 2021, 12:51 af Jkrause (diskussion | bidrag) Jkrause (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Vejstrup Skole. Billedet er fra omkring 1880 og har tidligere været brugt i Koldingbogen fra 1995. Fotograf: Ukendt

Siden 1770 har der været skole i Vejstrup. Den lå nord for kirken og var en lang bindingsværksbygning. Bygget om, udvidet og renoveret mange gange i sin levetid, der varede til 1963. Med de to skolelove i hhv. 1937 og 1958, der stillede krav om faglokaler så som køkken til husgerning, gymnastiksal og fysiklokale og fuld årgangsdeling af eleverne, blev en egentlig fornyelse nødvendig. I 1962 valgte sognerådet at lade en ny skole tegne af koldingarkitekten Sigurd Madsen og opføre i nærheden af den eksisterende skole. Det blev en nydelig rødstensbygning med plads til alle sognets børn fra 1. til 7. klasse. De store tog til realskole enten i Kolding eller Christiansfeld. Den gamle skole blev solgt til private og endelig nedrevet i 2007.

Forud for Kommunesammenlægningen i 1970 gik en lang række forhandlinger igang for at finde samarbejdspartnere, der kunne sikre det ønskede befolkningstal på omkring 10.000. Det var et ønske fra Indenrigsministeriets forhandlere, at der skulle etableres en kommune mellem Kolding og Haderslev. Der blev peget på en sammenlægning af de mange små sogne rundt om Christiansfeld og Tyrstrup. Vejstrup var ikke umiddelbart med på den tanke, da man hellere ville lægges ind til Kolding. Men Christiansfeld Storkommune blev en realitet med både Vejstrup og Hejls sognekommuner. I første omgang fik det ikke stor betydning for Vejstrup Skoles virke. I 1961 var der åbnet mulighed for at oprette børnehaveklasser ved landets skoler. Det blev der Vejstrup i 1970. I 1990 oprettedes SFO = SkoleFritidsOrdning, der er et tilbud om leg og beskæftigelse efter skoletid.

Imidlertid faldt elevtallet i både Vejstrup og Hejls skoler så meget, at kommunen forsøgte at minimere udgifterne ved at indføre forskellige nyordninger. Det blev etableret fællesledelse og fælles forældrebestyrelse for skole, SFO og børnehave ved begge skoler. Da elevtallene faldt yderligere, gik de to fællesbestyrelser sammen om at udtænke en mulighed for at undgå skolelukninger og beholde børnene i området. Det førte i 2006 til det løsningsforslag, at alle skolebørnene skulle samles i Vejstrup og børnepasningen i Hejls. Forslaget blev godtaget og efter endnu en skoleudvidelse og nogle ombygninger blev Sjølund-Hejls Skole indviet og fejret med taler, sange, gaver, pølsehorn og sodavand i 2007.

Litt. og kilder

  • Trap: Danmark, 5. udg. 1963
  • H.C.Jensen: Christiansfeld Kommune - et grænsetilfælde, artikel i Koldingbogen 2008
  • Kaj Skaaning: Kongeågrænsen - den mentale grænse, artikel i Koldingbogen 2014.
  • Oplysninger fra Vejstrup Lokalhistoriske Arkiv og Hejls Lokalarkiv.
  • Dansk Skolehistorie, bd. 1-5, Aarhus Universitetsforlag 2013-2015