Toldbodgade

Fra KoldingWiki

Toldbodgade er i dag en lille lukket sidevej til Jens Holms Vej ved Kolding Havn. Da vejen blev etableret i forbindelse med havnens anlæggelse i 1843, var Havnevej, som gaden hed fra 1870, hovedvejen fra havnen til byen. Havnevej fortsatte over jernbanesporene direkte over i Klostergade og Helligkorsgade. På vejen lå restaurant Skandinavien og en række virksomheder, bl.a. et savværk og et kalkværk.

Navnet Toldbodgade fik vejen i 1919 efter den nye toldbygning, der blev opført for enden af gaden ud mod havnen i 1917. En fejl i bygningen betød, at den først kunne tages i brug i 1919.

I 1916–18 reguleredes Kolding Å, og havnearealet blev væsentligt udvidet. Desuden anlagdes to nye veje Sdr. Havnegade i det gamle åløb, og Buen fra Jernbanegade mod syd over jernbanesporene. Havnevej blev lukket for kørende trafik ved Buen.


Litteratur og kilder


  • P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid, 1908-1910 genudgivet som bd. 1. Koldinghus, 1974 og bd. 2. Det gamle og nyere Kolding, 1975.
  • Lars Bjørn Madsen: Fra toldkammer til speditionsvirksomhed, 1990.