Syddansk Universitet

Fra KoldingWiki
Version fra 20. jun 2020, 14:40 af Billy (diskussion | bidrag) Billy (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Syddansk Universitet, ca. 2008. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

I 1840 foreslog Christian Paulsen, som var juraprofessor i Kiel, at oprette et jysk universitet. Paulsens forslag blev imidlertid ikke ført ud i livet, og Kolding kom til at vente længe på sit universitet.


I 1919 kom der atter gang i planerne om et jysk universitet. Et af forslagene var at lægge universitetet på Koldinghus, men den kgl. bygningsinspektør konkluderede, at slotsruinen var helt uegnet til formålet. Universitetskommissionens flertal pegede på Århus som hjemsted for det nye universitet, og kun et enkelt af de 19 kommissionsmedlemmer udtalte sig til fordel for Kolding.


Da Folketinget i 1964 godkendte oprettelsen af Odense Universitet, besluttede det samtidig at der skulle laves en overordnet plan for den videre universitetsudbygning. Regionplanudvalget for Fredericia-Kolding-Vejle området (oprettet 1962) og Universitetsforeningen for Trekantområdet (oprettet 1966) samlede lokale kræfter bag kampen for få et universitet placeret i Kolding, men i stedet faldt valget på Roskilde, Aalborg og Esbjerg.


I 1990 rykkede Kolding-afdelingen af Handelshøjskole Syd (oprettet 1984) ind i det gamle sygehus på Engstien, og i 1998 blev Handelshøjskolen en del af det nye Syddansk Universitet (SDU). De første SDU-studerende begyndte på Engstien i september 1999. Foruden handelshøjskolefagene tilbyder SDU dansk, engelsk, historie og designstudier. Studentertallet er steget til ca. 2.000, hvoraf to tredjedele er heltidsstuderende.


Da sygehusbygningerne ikke længere kan rumme universitetets aktiviteter, er et nyt universitet under opførelse ved havnen. Her kommer SDU til at ligge i tæt naboskab med andre uddannelsesinstitutioner, studenterhuset Klostergården og ”Godset”. Den nye campus stod færdigt i 2014. (Tønnes Bekker-Nielsen)


Litteratur og kilder

  • Tønnes Bekker-Nielsen: Koldings lange vej til universitet, Koldingbogen 2009.
  • H.H. Misfeldt m.fl.: Det nye Universitet og Genforeningsarbejdet. 1925. Hvor bør det sydjydske universitetscenter placeres? Udgivet af Trekantområdets Universitetsforening. 1967.