Strandbyes Bryggeri

Fra KoldingWiki

Omtrent samtidig med etableringen af bryggeriet Juhlsminde blev der startet bryggeri i Bleggårdstræde. Bryggeriet lå på matrikelnr. 261 dvs. på det sydøstlige hjørne af Skolegade og Bleggårdsstræde. I 1866 blev grunden solgt til ølbrygger Jørgen Hansen, som hurtigt gik fallit. Hans Pedersen Strandbye overtog bryggeriet i 1874,men startede formentligt som brygger allerede i 1868. Bryggeriet kaldes undertiden for Bryggeriet Ørumsdal. I 1882 drev Strandby foruden bryggeri også maltgøreri og anstalt for varme bade. Bryggeriet blev drevet med håndkraft. Der var 3 medhjælpere, en enkelt brygkedel og produktion af hvidtøl.


Sønnen Carl Bernhard Pedersen Strandby tog i 1891 bryggeriet i forpagtning. Bryggeriet solgte og aftappede bayersk øl fra Slotsmøllen, og i 1903 havde C.B.P. Strandby depot for Horsens Bayersk- & Hvidtølsbryggeri. Bryggeriet ophørte ca. 1904.


Billedet viser Bleggårdstræde set fra Skolegade med Vestergade i baggrunden. Bleggårdsstræde gik lidt nord for Rendebanens østlige del og forbandt Skolegade og Vestergade. I bygningen til højre med påskriften Frelsens Hær lå tidligere Strandbyes bryggeri.


Litteratur og kilder

  • Carsten Fladmose Madsen: Ølbryggere i Kolding, Koldingbogen 1993.