Søgeresultater

Fra KoldingWiki

Artikeltitler der opfyldte forespørgslen

 • En fortegnelse over skoler i Kolding og omegn. ...i Kolding#U|U]] - [[Skoler i Kolding#V|V]] - [[Skoler i Kolding#W|W]] - [[Skoler i Kolding#Z|Z]]</div></center>
  1 KB (203 ord) - 16. feb 2018, 01:23

Artikeltekster der opfyldte forespørgslen

 • En fortegnelse over skoler i Kolding og omegn. ...i Kolding#U|U]] - [[Skoler i Kolding#V|V]] - [[Skoler i Kolding#W|W]] - [[Skoler i Kolding#Z|Z]]</div></center>
  1 KB (203 ord) - 16. feb 2018, 01:23
 • ...Den nye skole blev bygget efter samme tegning som de øvrige 240 kongelige skoler rundt i landet. Den lå i Harte By nord for landsbyen. ( Idag Esbjergvej 11 ...t udvide klassetallet fra 4 til 7. Samtidig nedlagdes Ejstrup og Sandbjerg Skoler, og disses elever kom til Harte.
  2 KB (304 ord) - 29. maj 2018, 16:39
 • ...opført i etaper i tidsrummet 1974-1979 som afløser for Seestområdets gamle skoler. ...ene til Bakkeskolen for de første elever, 16 klasser startede. De to gamle skoler blev til at begynde med stadig anvendt. Den Røde Skole fungerede i 1987-19
  2 KB (245 ord) - 23. nov 2019, 00:09
 • * [https://arkiv.dk/vis/2216410 Arkivalier fra skoler i Vonsild], åbner på arkiv.dk
  431 bytes (59 ord) - 25. nov 2019, 02:52
 • ...es ikke, men hun virkede i hvert fald i en årrække som lærerinde ved flere skoler i Kolding. I perioden fra 1906-1919 var hun tilknyttet [[Kolding Højere Al ...Endvidere sad hun som menigt medlem i Legatudvalget, Udvalget for De Frie Skoler, Udvalget for Vandværket og Forskønnelsesudvalget. Endelig var Anna Karol
  2 KB (314 ord) - 23. maj 2018, 13:13
 • ...I 1961 var der åbnet mulighed for at oprette børnehaveklasser ved landets skoler. Det blev der Vejstrup i 1970. I 1990 oprettedes SFO = SkoleFritidsOrdning, ...ledelse og fælles forældrebestyrelse for skole, SFO og børnehave ved begge skoler. Da elevtallene faldt yderligere, gik de to fællesbestyrelser sammen om at
  3 KB (457 ord) - 12. jun 2021, 12:51
 • ...gnets børn fremover samles. Hidtil havde de over 200 børn gået på 4 mindre skoler spredt rundt i sognet: Fovslet, Gåskær-Farris, Ødis-Bramdrup og Ødis sk ...kaler og udstyr til bl.a. fysik, husgerning og gymnastik. Det havde de små skoler ikke råd til og mulighed for at etablere.
  4 KB (661 ord) - 28. aug 2018, 18:21
 • ...prettet i 1720erne som følge af Kong Frederik IVs beslutning om at oprette skoler i landets 12 rytterdistrikter. Nr. Bjert hørte under Koldinghus Rytterdist
  789 bytes (118 ord) - 3. jun 2019, 17:54
 • ...ytterskole|Vrå skole]] var oprindelig en af Kong Frederik den 4. kongelige skoler for Almuen, senere kendt som [[Rytterskoler]]. ...skov-Jordrup dobbeltsognskommune til slut enige om at sammenlægge de 5 små skoler og bygge en centralskole. De børn, der boede længst væk fra den nye skol
  4 KB (743 ord) - 24. nov 2019, 21:53
 • ...sen af Centralskolen i Sdr. Bjert foranledigede nedlæggelsen af tre mindre skoler i sognet. [[Agtrup skole|Agtrup Skole]], [[Agtrupskov skole|Agtrupskov Skol ...f 1950erne. Løsningen var en Centralskole, der skulle erstatte alle øvrige skoler i kommunen. Elevantallet på skolen blev ved med at stige. Derfor byggede m
  2 KB (344 ord) - 14. maj 2018, 18:42
 • Opførelsen af Centralskolen betød nedlæggelse af en række mindre skoler i Eltang-Sdr. Vilstrup Kommune. Centralskolen erstattede Eltang Kirkeskole, ...skolevæsenet, da man frygtede, at det ville gå ud over landsbyerne. De små skoler var en vigtig del af lokallivet, og skolerne fungerede ganske godt. Det var
  2 KB (343 ord) - 12. jun 2021, 12:50
 • ...t for Ødis og nord for Christiansfeld, har der siden 1740érne været et par skoler. I 1778 blev der bygget en sogneskole i nærheden af Taps Kirke. Den var i ...orkommune]]. Denne blev skabt af 10 mindre kommuner med 9 større og mindre skoler, og det gav anledning til mange drøftelser af skolestrukturen i den nye ko
  3 KB (430 ord) - 28. maj 2018, 19:57
 • ...ad Maren Markussen i Fattigudvalget, Legatudvalget og Udvalget for De Frie Skoler. Hun fik desuden sæde i det udvalg, der skulle administrere “Loven om Un
  1 KB (194 ord) - 7. sep 2015, 15:07
 • ..., [[Kolding Skov]] og [[Marielundsskoven]] /søen. I 1978 deltog 336. Byens skoler stillede ofte hold, og i 1980 kom det samlede deltagerantal op på 1250. 20
  1 KB (218 ord) - 1. jun 2019, 23:08
 • ...lev opført i årende 1776-1777. Byggeriet af brødrehus, søstrehus, enkehus, skoler og en række håndværks- og industriforetagender fortsatte frem til 1812 e
  2 KB (217 ord) - 17. maj 2018, 14:05
 • ...at et af dem var håndarbejde. I 1904 blev hun ansat ved Kolding Kommunale Skoler, hvor hun var indtil 1911. 1911-16 var hun ansat ved [[Kolding højere Alme
  1 KB (232 ord) - 23. maj 2018, 13:15
 • ...fulgte en række ændringer. Man planlagde i en lang årrække at udvide alle skoler i sognet, dog uden at der blev taget konkrete beslutninger. Fra 1952 arbejd
  2 KB (244 ord) - 14. maj 2018, 18:43
 • ...æftigede sig i løbet af sine 24 år i Kolding Byråd hovedsageligt med byens skoler og sociale spørgsmål. Hun sad i Socialudvalget, Børneværnsudvalget, Udv
  2 KB (310 ord) - 7. sep 2015, 15:08
 • ...ret på økologi og opført i 1998. Multihuset er senere efterlignet på andre skoler.
  2 KB (303 ord) - 11. maj 2018, 11:59
 • ...Skole]] og [[Aalykkeskolen]]. Derudover var han involveret i opførelsen af skoler i bl.a. Sdr. Stenderup, Vester Nebel, Ødsted, Bække, Sdr. Andst, Sdr. Bje
  2 KB (328 ord) - 12. jun 2021, 12:55

Vis (forrige 20 | næste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)